Tartu maavanema järelevalve sotsiaalvaldkonnas 2015. aastal

16.05.16

2015. aastal kehtinud sotsiaalhoolekande seaduse § 371 lg 1 kohaselt teeb maavanem või tema volitatud isik

1) riiklikku järelevalvet asenduskoduteenuse ja lapsehoiuteenuse osutamise üle;
2) haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

 

Asenduskoduteenuse järelevalve

 

Asenduskoduteenuse järelevalve korraldamiseks on Tartu maavalitsuses moodustatud komisjon, mille tööd juhib maavalitsuse lastekaitse peaspetsialist, osalevad maavalitsuse finantsnõunik ja tegevuslubade väljastamise korraldamisega tegelev peaspetsialist. Komisjoni liikmete hulka kuuluvad Tartu linna lastekaitseteeniustuse juhataja ning Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri korrakaitseteabetalituse ennetusteenistuse vanem. Reeglina viiakse aastas läbi üks kompleksjärelevalve ja kontrollitakse eelmisel aastal tehtud järelevalve ettekirjutuste täitmist.

2015. aastal teostati kompleksjärelevalve SAs Tartu Perekodu Käopesa ja viidi läbi  2014. aastal SAs Elva Perekodu toimunud järelevalve dokumendipõhine kontroll.

 

Lapsehoiuteenuse järelevalve

 

Riiklikku järelevalvet lapsehoiuteenuse osutajate  üle tehti 2015. aastal kümnel juhul  järgmistes lapsehoiuteenuse osutamise kohtades:
OÜ Tibupoeg, Tartu Koidu Keskus MTÜ, OÜ Kullakalli, Meeksi Vallavalitsuse Mehikoorma Lastehoid, Neterin OÜ, Laste Mängupesa OÜ, Lehelinnu OÜ, Lotaliisa MTÜ, Lapsed Õue MTÜ,  Jussi Lastehoid OÜ.

 

Toimetulekutoetuse maksmise järelevalve

 

2015. aastal viidi läbi riikliku toimetulekutoetuse maksmise järelevalve kahes omavalitsuses: Tartu Linnavalitsuses viies piirkonnakeskuses ning Piirissaare Vallavalitsuses.

 

Sotsiaalhoolekandeks eraldatud riigiraha kasutamise järelevalve

 

2014. aasta riikliku lapsehoiuteenuse osutamise summade kasutamise ülevaate saamiseks  palusime omavalitsustelt tasutud lapsehoiuteenuse summade väljamaksete ülevaadet. Maakondlikust kokkuvõttest nähtub, et Kallaste linnas ja Peipsiääre, Laeva ja Tähtvere  vallas ei tehtud 2014. aasta jooksul ainsatki väljamakset. Samas Konguta ja Puhja vallas võeti kasutusele kogu eraldatud summa. Kohapealne kontroll toimuskuues omavalitsuses: Alatskivi vald,  Vara vald, Luunja vald, Konguta vald, Elva linn ja Tartu linn.

 

Järelkontroll

 

Palusime asutustel, kus tehti haldusjärelevalvet 2014. aastal, anda ettepanekute täitmise kirjalik ülevaade. SA Peipsiveere Hooldusravikeskus, SA Võnnu Haigla, SA Uderna Hooldekodu, SA Nõo Hooldekodu ning Võnnu Vallavalitsus ja Tähtvere Vallavalitsuse poolt saabunud vastused kinnitasid, et järelevalve ettepanekuid täidetakse.

 

Lisateave: Aime Koger, Tartu Maavalitsuse sotsiaalhoolekande peaspetsialist, 730 5292.