Abielu sõlmimine

28.09.16

 

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Abielluda soovijad esitavad perekonnaseisuasutusele isiklikult kohale tulles ühise kirjaliku abiellumisavalduse. Tartu maakonnas on selleks asutuseks Tartu Maavalitsuse perekonnaseisuosakond (Tartu, Tiigi 12).


Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse põhimõte. Valitud varasuhe registreeritakse abieluvararegistris ning abikaasad saavad sealt sellekohase teatise.

 

Abielu sõlmimine toimub perekonnaseisuosakonna saalis.  Pärast seda, kui mõlemad abiellujad on oma soovi jah-sõnaga kinnitanud, esitab perekonnaseisuametnik neile allkirjastamiseks protokolli. Seejärel tehakse rahvastikuregistrisse abielukanne. Soovi korral saavad abiellujad selle kohta tõendi.

 

Abielusid registreeritakse reedeti ja laupäeviti

Kestus

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel päevast, mil abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse. Perekonnaseisuametnik võib mõjuvatel põhjustel tähtaega lühendada või pikendada.

 

Kahe registreerimistalituse vahe on pool tundi, mille sisse peab mahtuma lisaks tseremooniale ka õnnitlemine, pildistamine, saali hädavajalik koristamine-tuulutamine jm.

Riigilõiv

30 eurot

Tasumine

Saaja: Rahandusministeerium

 

SEB pank EE891010220034796011 

Swedbank EE932200221023778606 

Nordea Bank EE701700017001577198 

Danske Bank EE403300333416110002 

 

Viitenumber  2900082838

 

Selgitusse kirjutada "abielukanne" ja abiellujate perekonnanimed.

Riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist. Kohapeal saab riigilõivu tasuda internetipangas.

Õigusaktid

Lisainfot annab

Sirje Juus, Tartu Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna peaspetsialist, tel 7420 960, e-post sirje.juus@tartu.maavalitsus.ee

 

Siiri Sinijärv, Tartu Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna juhataja, tel 7420 632, e-post siiri.sinijarv@tartu.maavalitsus.ee.

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

Aadress: Tiigi 12, Tartu

Vastuvõtuajad:
E, T, K, R 9-12 ja 13-16
N 9-12

 

Abielu registreerimise aeg lepitakse kokku abiellumisavalduse esitamisel.

Vajaminevad dokumendid

abiellujate isikut tõendavad dokumendid

mõlema abielluja sündi tõendav dokument (kui sünnid pole kantud rahvastikuregistrisse);

teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud (kui selle kohta puudub kanne rahvastikuregistris);

alaealisel abiellujal kohtumäärus teovõime laiendamise kohta;

vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamise dokument.

 

Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

 

Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab teatud juhtudel olema ka legaliseeritud või apostillitud. See nõue ei kehti Viini konventsiooniga liitunud riikide (Austria, Belgia, Bosnia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits, Türgi, Ukraina, Venemaa) mitmekeelsetele dokumentidele. Apostillimist ei vaja Läti, Leedu, Poola, Ukraina ja Venemaa dokumendid -- nende riikidega on Eestil õigusabi lepingud.

Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, peab ta lisaks tõendama, et tal on Eestis viibimiseks välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus. Välisriigi elanik peab esitama ka abieluvõime tõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi.

Tulemus

Abielukanne rahvastikuregistris. Soovi korral saavad abiellujad  tõendi.

Blankett, taotlusvorm

 

Meelespea pruutpaarile ja külalistele

Abielud registreeritakse Tartu maavalitsuse perekonnaseisuosakonnas Tartus, Tiigi 12.

Pruutpaaril palume ilmuda kohale vähemalt 15 minutit enne abielu sõlmimise algust. Ka külalised peaksid saabuma õigeks ajaks ning lülitama tseremoonia ajaks välja mobiiltelefonid.

Soovist tseremooniat filmida või pildistada palume eelnevalt teavitada tseremoonia läbiviijat, kes soovitab selleks sobivad kohad.

Kahe registreerimistalituse vahe on pool tundi, mille sisse peab mahtuma lisaks tseremooniale ka õnnitlemine, pildistamine, saali hädavajalik koristamine-tuulutamine jm. Suvel ja ilusa ilmaga on pildistada võimalik õuealal ja pargis.

Palume külalistel lilli, riisi, raha jms põrandale mitte puistata; samuti palume mitte võtta tseremooniale kaasa sööke-jooke. Lemmikloomade kaasa võtmise soovist palume aegsasti teada anda.

Abielu registreerimine toimub eesti keeles. Soovist kasutada tõlki palutakse aegsasti teavitada perekonnaseisuametnikku.