Alaealise õigusrikkumise esitamine arutamiseks alaealiste komisjonis

1.11.16

 

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Alaealiste komisjon arutab alaealiste poolt toime pandud õigusrikkumisi ning rakendab mõjutusvahendeid või taotleb kohtult luba nende kohaldamiseks.

 

Alaealiste komisjon poole võivad pöörduda alaealise enda või kooli esindajad, noorsoopolitsei ametnikud, konstaablid, lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad, kohtunikud ja uurijad.

 

Asja arutamise juures peab osalema alaealise esindaja ning istungil võetakse alaealiselt ja tema seaduslikult esindajalt allkiri õiguste ja kohustuste selgitamisel ning otsuse teatavakstegemisel.

Kestvus

Alaealiste komisjon arutab asja kinnisel istungil 30 päeva jooksul taotluse saabumisest alates.

Riigilõiv

 -

Tasumine

 -

Õigusaktid

Lisainfot annab

Piret Hallast, Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist, tel 730 5293, e-post piret.hallast@tartu.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek või avalduse esitamine digiallkirjastatult.

Aadress: Tartu Maavalitsus, Riia 15, 51010 Tartu

Vastuvõtuaeg: E-R 8-16, eelregistreerimine tel 730 5293, infolaud tel 730 5212

 

Vajaminevad dokumendid

  • avaldus
  • alaealise iseloomustus

Tulemus

 komisjoni otsus mõjutusvahendite rakendamise kohta

Blankett, taotlusvorm