Perekonnaseisuandmete muutmine rahvastikuregistris

24.11.17

 

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Perekonnaseisuasutus teeb rahvastikuregistris muudatusi, kui selleks on küllaldane alus ja huvitatud isikute vahel ei ole vaidlust.

 

Muudatused tehakse järgmistel juhtudel:

  • lapsendamisega seoses muudetakse lapse sünnikandes vanema (vanemate) ja lapse ees- või perekonnanimi;
  • perekonnanimi muudetakse seoses abielu kehtetuks tunnistamisega;
  • tuvastatakse või tehakse kindlaks põlvnemist või see tühistatakse;
  • perekonnaseisukande ebaõigsus on tuvastatud kohtu korras;
  • on muutunud kandeosalise sugu.

 

Avalduse registrikande parandamiseks või muutmiseks võib esitada isik, kelle kohta kanne on tehtud. Kuni 18aastase isiku andmed parandatakse või muudetakse vanemate või eestkostja avalduse alusel. Erandjuhtudel võib avalduse esitada ka vähemalt 16aastane alaealine. Surnud isiku registrikannet parandatakse või muudetakse seadusjärgsete pärijate hulka kuuluva isiku avalduse alusel.

 

Rahvastikuregistri kannetes võib muudatusi teha ka vigade (nt nimes esineva õigekirjavea) parandamiseks.

 

Kui perekonnaseisuasutusel puudub küllaldane alus kande parandamiseks või muutmiseks ja ta keeldub sellest või kui huvitatud isikute vahel on vaidlus, otsustab kande parandamise või muutmise kohus.

Kestus

 Kuni 7 päeva

 

 

Õigusaktid

Perekonnaseadus

Perekonnaseisutoimingute seadus

Rahvastikuregistri seadus

Lisainfot annab

pere@tartu.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

 

Aadress: Tiigi 12, Tartu

Vastuvõtuaeg:
E, T, K, R 9-12 ja 13-16
N 9-12

Kontakttelefon 742 0960, e-post pere@tartu.maavalitsus.ee

Vajaminevad dokumendid

  • avaldus
  • isikut tõendav dokument
  • originaaldokument, mille alusel soovitakse registriandmetesse muudatust teha

Tulemus

 Registrikanne. Soovi korral väljavõte registrist.

Blankett, taotlusvorm

Andmete muutmise taotlus (pdf)