Perekonnaseisuandmete muutmine rahvastikuregistris

28.09.16

 

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Perekonnaseisuasutus teeb rahvastikuregistris muudatusi, kui selleks on küllaldane alus ja huvitatud isikute vahel ei ole vaidlust.

 

Muudatused tehakse järgmistel juhtudel:

  • lapsendamisega seoses muudetakse lapse sünnikandes vanema (vanemate) ja lapse ees- või perekonnanimi;
  • perekonnanimi muudetakse seoses abielu kehtetuks tunnistamisega;
  • tuvastatakse või tehakse kindlaks põlvnemist või see tühistatakse;
  • perekonnaseisukande ebaõigsus on tuvastatud kohtu korras;
  • lapse ema perekonnanimi on muutunud seoses abiellumisega lapse isaga ja eelnevalt on tuvastatud põlvnemine;
  • on muutunud kandeosalise sugu.

 

Avalduse registrikande parandamiseks või muutmiseks võib esitada isik, kelle kohta kanne on tehtud. Kuni 18aastase isiku andmed parandatakse või muudetakse vanemate või eestkostja avalduse alusel. Erandjuhtudel võib avalduse esitada ka vähemalt 16aastane alaealine. Surnud isiku registrikannet parandatakse või muudetakse seadusjärgsete pärijate hulka kuuluva isiku avalduse alusel.

 

Rahvastikuregistri kannetes võib muudatusi teha ka vigade (nt nimes esineva õigekirjavea) parandamiseks.

 

Kui perekonnaseisuasutusel puudub küllaldane alus kande parandamiseks või muutmiseks ja ta keeldub sellest või kui huvitatud isikute vahel on vaidlus, otsustab kande parandamise või muutmise kohus.

Kestus

 Kuni 7 päeva

Riigilõiv

seoses lapsendamisega sünniaktis tehtud muudatuste korral - riigilõivuvaba

põlvnemise kindlakstegemise või tuvastamise korral kui vanemad ei ole omavahel abielus - riigilõivuvaba

kui lapse sünniaktis muudetakse vanemate perekonnanime seoses nende abiellumisega - riigilõiv 3.19 eurot (alates 01.01.2015 4 eurot)

kui vea kandesse on teinud perekonnaseisuametnik - riigilõivuvaba

Tasumine

Rahandusministeeriumi arveldusarve

 

SEB pank EE891010220034796011 
Swedbank EE932200221023778606 
Nordea Bank EE701700017001577198 
Danske Bank EE403300333416110002 

 

Viitenumber  2900082838

 

Alates 01.01.2015 2 eurot

 

Selgitus: korduva perekonnaseisudokumendi väljastamine

Riigilõivu kohapeal sularahas tasuda ei saa.

Õigusaktid

Perekonnaseadus

Perekonnaseisutoimingute seadus

Rahvastikuregistri seadus

Lisainfot annab

Tiiu Eintalu, Tartu Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna peaspetsialist rahvastikuregistri alal, tel 742 0856,tiiu.eintalu@tartu.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

 

Aadress: Tiigi 12, Tartu

Vastuvõtuaeg:
E, T, K, R 9-12 ja 13-16
N 9-12

Kontakttelefon 742 0960, e-post pere@tartu.maavalitsus.ee

Vajaminevad dokumendid

  • avaldus
  • isikut tõendav dokument
  • originaaldokument, mille alusel soovitakse registriandmetesse muudatust teha

Tulemus

 Registrikanne. Soovi korral väljavõte registrist.

Blankett, taotlusvorm

Andmete muutmise taotlus (pdf)