Rahvastikutoimingute talituse arhiiv

18.08.17
28.08.-10.09.2017 on perekonnaseisuosakonna arhiiv (Tiigi 12) suletud.
Päringuid saab esitada ainult elektroonselt pere@tartu.maavalitsus.ee.
Info telefonidel 742 0960, 742 0632.


Rahvastikuregistri väljavõtet saab taotleda ka Tartu linna registriteenistusest, Küüni 5 I korrus, tel 736 1139, 736 1140.
 
Tartu linnas ja teistes Tartu maakonna omavalitsustes koostatud perekonnaseisuaktid säilitatakse Tartu maavalitsuse kantselei rahvastikutoimingute talituse arhiivis (Tartu, Tiigi 12 II korrus).
 
Arhiiv sisaldab:
  • alates 1. juulist 1926 kuni 30. juunini 2010 Tartu maakonna linna- ja vallavalitsuste (linnade ja külade täitevkomiteede) ning perekonnaseisuosakonna koostatud sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse-, nimemuutmise-, sünnikande taastamise, isaduse tuvastamise ja lapsendamise akte;
  • alates 1. juulist 1926 kuni 1940. aastani linna ja maakonna kirikukoguduste koostatud sünni-, surma- ja abieluakte;
  • alates 1926 kuni 1948 peetud perekonnakirju;
  • üksikute aastate mõningaid perekonnaseisuakte väljaspoolt praegust Tartu maakonda (Pala vald, Otepää linn ja külanõukogu ning Pühajärve, Palupera ja Aakre külanõukogud).
 
Arhiiv väljastab Rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmetest rahvastikuregistri väljavõtteid, korduvaid tõendeid, perekonnaseisuaktide kinnitatud ärakirju, kinnitatud ärakirju perekonnakirjadest ja abieluvõime tõendeid.
 
 

Lisainfo

 
Ljudmila Maslenikova, Tartu Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna peaspetsialist, tel 742 0954
 
E-post pere@tartu.maavalitsus.ee