Asustust ja maakasutust suunavate keskkonnatingimuste teemaplaneering

7.02.14

 

Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" algatati Vabariigi Valitsuse 08.07.1999 korraldusega nr 663-k.

 

Planeeringu eesmärk on rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike määratlemine ning selle kaudu asustust ja maakasutust suunavate keskkonnatingimuste seadmine.

 

 

Dokumendid

 

keskkonnatingimuste_planeeringu_kaart.pdf

(PDF, 7 MB)

keskkonnatingimuste_planeeringu_tekst.pdf

(PDF, 1 MB)

 

Lisainfo

 

 Tartu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond

juhataja

Margus Hendrikson

margus.hendrikson
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5254 

planeeringute peaspetsialist

Peep Männiksaar

peep.manniksaar
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5233 

 

Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.