Avatud noortekeskuste projektitoetused

18.03.15

Tartu Maavalitsus koordineerib noortekeskuste tegevust maakonnas ning viib läbi projektikonkursse nende töö toetamiseks.

 

 

Tartumaa avatud noortekeskuste projektikomisjon

 

Esimees: Riina Sepma, Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna noorsootöö peaspetsialist

Liikmed:

Krista Bergmann, Nõo Reaalgümnaasiumi huvijuht, Tartumaa huvijuhtide ainesektsiooni juhataja;

Lea Järv, Lastefondi Unicef  esindaja;

Kersti Leis, MTÜ Õnnemaa juhatuse liige ning Ülenurme Pere- ja Noortekeskuse juhataja, Tartumaa noorsootöötajate ühenduse esindaja;

Sirje Meriste, T.O.R.E. noorteühingu esindaja;

Tõnu Muru, Võnnu vallavanem, Tartumaa Omavalitsuste Liidu esindaja;

Heidi Paabort, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja;

Airi Park, Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari noorsootöö üliõpilane;

Marika Saar, Elva abilinnapea, kohalikus omavalitsuses noorsootöö valdkonna eest vastutav ametnik;

Mihkel Sari, Tartumaa Noortekogu juhatuse esimees;

Lea Saul, Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna terviseedenduse peaspetsialist.

 

 

 

Lisainfo

 

Riina Sepma, Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna noorsootöö peaspetsialist, tel 730 5264, e-postriina.sepma@tartu.maavalitsus.ee.

 

Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.