Riigivara enampakkumisel osalemise kord

3.03.16

Teenuse üldandmed

  

Teenuse kirjeldus

Tartu Maavalitsus realiseerib enampakkumistel kriminaal- ja väärteosasjades konfiskeeritud ning riigi omandisse antud vara. Vara menetlemine toimub riigivaraseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras. Konfiskeeritud varaga seotud otsuseid võtab vastu maavanem, menetlusega seotud toiminguid korraldab maavalitsuse riigivara komisjon.

Kes saavad taotleda

Kõik isikud, välja arvatud enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende lähisugulased ja -hõimlased.

Kestvus

Enampakkumine toimub mitte varem kui kaks nädalat pärast vastava teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.

Riigilõiv

Riigilõivu ei ole. Olenevalt vara väärtusest tuleb enampakkumisel osalemiseks tasuda tagatisraha.

Tasumine

Saaja: Rahandusministeerium

 

SEB pank EE891010220034796011  

Swedbank EE932200221023778606 

Nordea Bank EE701700017001577198  

Danske Bank EE403300333416110002

 

Viitenumber 2800082433

 

Märksõna "Tartu MV [vara nimetus] tagatisraha"

Õigusaktid

Lisainfot annab

Kaja Hakkaja, Tartu Maavalitsuse riigivara peaspetsialist, telefon 730 5226, e-post kaja.hakkaja@tartu.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

 

Vajalikud sammud

Tasuda tagatisraha (kui see on nõutud) ettenähtud tähtajaks.

Tuua või saata postiga avaldus ettenähtud ajaks Tartu Maavalitsusse.

Suulisel enampakkumisel osalemiseks tuleb osalejal ettenähtud ajaks kohale tulla.

Elektroonilise veebipõhise enampakkumise kord on kirjeldatud enampakkumise kuulutuses. 

Vajaminevad dokumendid

Avaldus

Esindamise korral volitus

Tulemus

Konfiskeeritud vara müüakse avalikul enampakkumisel kõige kõrgemat hinda pakkunud osalejale.

Blankett, taotlusvorm

Enampakkumisel osalemise avaldus