Uudised ja teated

« Tagasi

Maavanema ülesandeid täidab Ene Pill

Seoses sellega, et Reno Laidre lahkus Tartu maavanema ametis Tartu abilinnapeaks, täidab tartu maavanema ülesandeid kuni maavalitsuse tegevuse lõpetamiseni (31.12.2017) Tartu maavalitsuse kantselei õigus- ja haldustalituse juhataja Ene Pill, telefon 730 5202, e-post ene.pill@tartu.maavalitsus.ee. Tema juhib asjaamise üleandmist asutustele, kes maavalitsuse ülesanded järgmisest aastast üle võtavad.