Uudised ja teated

« Tagasi

Maavalitsus tõmbab otsad kokku konverentsiga

30. novembril korraldab Tartu maavalitsus Eesti Rahva Muuseumis ajalookonverentsi, kus kõneldakse haldusest ja võimust Eestis läbi ajaloo -- 20. sajandi algusest kuni tänaseni. Ettekannetega esinevad ajaloolased Ago Pajur, Tõnu Tannberg ja Viivi Rohtla. Järgneb maavanemate vestlusring, kuhu on lubanud tulla oma meenutustega Eesti taasiseseisvumisest kuni tänaseni Tartu maavalitsust juhtinud inimesed. Nendega vestleb Madis Ligi.

Konverentsile on kutsutud Tartu maavalitsuse endised ja praegused töötajad ning koostööpartnerid riigiasutustest ja kohalikest omavalitsustest. Üritusele järgneb kutsetega koosviibimine.

Tartu maavalitsuse ajalugu ulatub aastasse 1917, mil Eestis moodustati veel tsaaririigi rüpes rahvuslikud omavalitsusorganid. Vastavalt valitsuse otsusele lõpetab maavalitsus tegevuse 31. detsembril 2017 ja tema funktsioonid jagatakse teistele riigiasutustele ning omavalitsustele.

Tartu maavalitsuses töötab praegu 40 inimest, neist mitmel on asutuses staaži üle 30 aasta. Tartu maavanema kohuseid täidab alates Reno Laidre siirdumisest Tartu abilinnapea ametisse Tartu maavalitsuse kantselei õigus- ja haldustalituse juhataja Ene Pill.