Riigi kasuks hüpoteegiga koormatud kinnistu jagamine

28.02.14

 

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Kui omanik soovib oma kinnistut jagada, on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek. Avaldus esitatakse pärast kinnistu lahkumõõdistamise lõppemist.

 

Kinnistu jagamisel tuleb arvestada hüpoteegi tagatiseks jääva(te) katastriüksuste hindamisega. Maavalitsus aktsepteerib litsentseeritud hindaja poolt allkirjastatud hindamisakti. Hüpoteegipidajal on erandina õigus lubada kinnisasja jagamist ilma hindamiseta juhul, kui jagamine toimub avalikes huvides ega  kahjusta hüpoteegipidaja huve.

Kestvus

Olenevalt keerukusest 3 - 13 päeva

Riigilõiv

Riigilõivu ei ole.

Tasumine

Taotleja tasub hindamise ja notariaaltoimingute kulud.

Õigusaktid

Lisainfot annab

Rita Johanson, Tartu Maavalitsuse maa järelmaksunõuete peaspetsialist, tel 730 5282, e-post rita.johanson@tartu.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Tuua või saata avaldus Tartu Maavalitsusse, aadress Riia 15, 51010 Tartu, e-posti aadress info@tartu.maavalitsus.ee

Vajaminevad dokumendid

avaldus

Tulemus

Maavanema korraldus kinnistu jagamiseks nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta.

Notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja hüpoteegipidajale vähemalt 3 tööpäeva enne toimingut.

Blankett, taotlusvorm

Kinnistu jagamise avalduse näidis