Raiemahu kooskõlastamine

6.03.14

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Eesti Vabariigi kasuks hüpoteegiga koormatud kinnistutel kasvava metsa raieks loa andmine

Kestvus

Kuni 3 nädalat

Riigilõiv

-

Tasumine

-

Õigusaktid

Lisainfot annab

Tartu maavalitsuse kantselei peaspetsialist Rita Johanson

tel 730 5282
rita.johanson@tartu.maavalitsus.ee; info@tartu.maavalitsus.ee 

 

E-R 9-12 ja 13-16

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Esitada vabas vormis avaldus koos kehtiva metsamajandamiskavaga:

 

Tartu Maavalitsus
Riia 15
51010 TARTU

info@tartu.maavalitsus.ee 

 

E-R 9-12 ja 13-16

Vajaminevad dokumendid

Avaldus, ID kaart või pass

Tulemus

Raieluba või otsus sellest keeldumise kohta

Blankett, taotlusvorm

Avalduses peab sisalduma kinnistu omaniku nimi, isikukood või registrikood, elukoht või asukoht, kinnistu asukoht ja nimetus ning andmed raie suuruse kohta. 
 

 

Toimetaja: EDA TAGAMETS