Tartu maavanema järelevalve sotsiaalvaldkonnas 2014. aastal

16.05.16
2014. aastal tehtud järelevalve sotsiaalvaldkonnas
 
  • SA Elva Perekodu – kompleksjärelevalve
  • MTÜ Koidu Keskus – 2013. aasta toimunud järelevalve dokumendipõhine kontroll
  • OÜs Satirmo – riiklik järelevalve lapsehoiuteenuse osutamise üle
  • Kallaste Linnavalitsus, Võnnu Vallavalitsus ja Tähtvere Vallavalitsus – riikliku toimetulekutoetuse maksmise järelevalve
  • OÜ Salutaris, MTÜ Invaabi ja AS Gadox – riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise järelevalve
  • SA Peipsiveere Hooldusravikeskus, SA Võnnu Haigla, SA Uderna Hooldekodu ja SA Nõo Hooldekodu – haldusjärelevalvet sotsiaalteenuste üle

 

Lisateave: Aime Koger, Tartu Maavalitsuse sotsiaalhoolekande peaspetsialist, tel 730 5292.