Joogivee analüüsid

10.04.17

Veeanalüüs tehakse näitajate osas, mida peab vajalikuks Terviseameti regionaalse talituse maakondlik spetsialist, järgmistel juhtudel:

 

1) enne taotluse esitamist (programmdokumendi punkt 10.3.5)

 • kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veesüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine;
 • kui rajatakse joogiveetorustikku olemasolevast kaevust ja/või paigaldatakse sinna pump;
 • olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele.

 

2) pärast tööde lõppu, välja arvatud juhul, kui projekti raames rajati veetorustik või paigaldati pump olemasolevasse kaevu (programmdokumendi punkt 14.9.2).

 

Tartumaal tuleb salvkaevuvett uurida järgmiste näitajate osas:

 • Escherichia coli,
 • enterokokid,
 • nitrit,
 • nitraat,
 • ammoonium,
 • oksüdeeritavus,
 • raud.

 

Tartus tehakse veeanalüüse järgmistes laborites:

 

 • Terviseameti Tartu labor (proovide vastuvõtt E-N kell 8.00-14.30 aadressil Põllu 1a, B korpuse IV korrus, tel 744 7428; proovivõtu tellimine tel 5809 3215, e-post tartulabor@terviseamet.ee)
 • AS Tartu Veevärk (aadress Tähe 118, telefon 730 6200, e-post tartuvesi@tartuvesi.ee)
 • Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (aadress Kreutzwaldi 30, telefon 738 6107, info@vetlab.ee)

 

Puurkaevude rajamise korral teeb veeanalüüsi selle ehitanud ettevõte (veeanalüüs on vajalik puurkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks).

 

Olemasoleva puurkaevu veest analüüsi tellimise korral palume konsulteerida Terviseameti Lõuna talitusega. Taotlejaid nõustab juhtivinspektor Kaja Laursoo (telefon 555 82400, e-post kaja.laursoo@terviseamet.ee).

 

Koondtabel juhtudest, mil tuleb tellida veeanalüüsid

 

Tegevus

Joogivee analüüs tuleb teha

Taotluse esitamisel

Pärast tööde teostamist

Salvkaevu süvendamine või puhastamine, kui probleemiks oli vee nappus.

Ei

(kuid Terviseamet soovitab seda teha, sest keemilise reostuse korral ei ole sageli võimalik puhastamisega vee kvaliteeti parandada)

Jah

Salvkaevu puhastamine, kui soovitakse parandada vee kvaliteeti

Jah

Jah

Uue salvkaevu ehitamine

Ei, kui kaevu üldse pole

Jah, kui vanas (salv)kaevus on joogikõlbmatu vesi ja seetõttu taotletakse toetust uue kaevu ehituseks.

Jah

Puurkaevu rajamine

Ei, kui kaevu üldse pole.

Jah, kui vanas (salv)kaevus on joogikõlbmatu vesi ja seetõttu taotletakse toetust uue kaevu ehituseks.

Jah, kuid kaevu rajav ettevõtja teeb selle ise (NB! Kontrolli hinnapakkumist).

Veetorustiku ja/või pumba paigaldamine

Jah, tõestamaks, et torustik ehitatakse välja ja/või pumbad paigaldatakse kõlbliku joogiveega kaevudele.

Ei

Puhastusseadmete paigaldamine

Jah

Jah