Kinnisasja omandamine

2.01.17

 

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus sätestab avalikust huvist tulenevad ning riigi julgeoleku kaalutlustest lähtuvad kitsendused maatulundusmaa omandamisele.Teatud juhtudel

võib enam kui 10 hektarit põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandada ainult maavanema loal.

Kestvus

Loataotluse menetlemine võib võtta 2-3 kuud.

Riigilõiv

-

Tasumine

-

Õigusaktid

Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus

Lisainfot annab

Tartu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Aivar Napritson, 730 5278, e-post aivar.napritson@tartu.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Tuua või saata dokumendid:

Riia 15, 51010 TARTU
info@tartu.maavalitsus.ee

Vastuvõtuaeg: E-R 8-12 ja 13-16

Info tel 730 5278, 730 5212

Vajaminevad dokumendid

Nõuetekohane taotlus, millele lisatakse:

  • vajadusel taotleja esindaja volikiri;
  • tegevuskava omandatava kinnisasja sihtotstarbeliseks kasutamiseks;
  • vajadusel rendilevõtja kinnitus, et ta on tegelenud Eestis loa taotlemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat põllumajandustoodete tootmisega või metsa majandamisega (olenevalt omandatava kinnisasja iseloomust).

Tulemus

Luba kinnisasja omandamiseks maavanema korralduse vormis

Blankett, taotlusvorm

Kinnisasja omandamise loa taotlus