Kohaliku omaalgatuse programmi komisjon

2.05.17

 

Kohaliku omaalgatuse programm toetab kogukonna liikmete koolitamist, kohaliku arengu kavandamist, ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamist ning elukeskkonna parandamist. 

 

Taotlusi võtab vastu ja menetleb Tartu Maavalitsus. Esitatud projektid vaatab läbi komisjon, kes teeb maavanemale ettepaneku projektide rahastamiseks.

 

Komisjoni koosseis

 

Esimees: Margus Hendrikson, Tartu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

 

Liikmed:

Väino Kivirüüt, Tartumaa Omavalitsuste Liidu esindaja, Vara vallavanem;
Kertu Rünkorg, MTÜ Lääniste Külaselts juhatuse liige;
Riin Saadjärv, MTÜ Perekas juhatuse liige;
Andres Zirk, MTÜ "Peatskivi" juhatuse liige.
 

 

Loe lisa

 

Kohaliku omaalgatuse programm

 

Kontakt ja lisainfo

 

Tartu maavalitsuse regionaalarengu peaspetsialist Heili Uuk, tel 730 5237, e-post heili.uuk@tartu.maavalitsus.ee