Tartu maavalitsuse ametnikud ja töötajad

23.02.17

 

Tööalased e-kirjad palutakse saata maavalitsuse üldisele e-posti aadressile info@tartu.maavalitsus.ee, et neid oleks võimalik kiiresti dokumendiregistrisse kanda ja menetlust alustada. Asutustel on soovitav dokumente edastada läbi Dokumendivahetuskeskuse

 

Teabenõuet saab esitada vastava vormi kaudu. 

 

maavanem

Reno Laidre

reno.laidre
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5200 

Külastajate vastuvõtt eelregistreerimisega (tel 730 5200)

maasekretär

Tõnu Vesi

tonu.vesi
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5227 

 

kantselei (põhimäärus)

finantsnõunik

Maila Põlluäär

maila.polluaar
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5221 

 

    kantselei õigus- ja haldustalitus

juhataja

Ene Pill

ene.pill
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5202 

 

haldustöö peaspetsialist

Arvet Sarapuu

arvet.sarapuu
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5203 

 

vanemreferent

Hille Sess

hille.sess
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5200 

 

vanemreferent

Annela Samarüütel

annela.samaryytel
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5212 

 

avalike suhete peaspetsialist

Eda Tagamets

eda.tagamets
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5209  517 4800 

 

personalitöö peaspetsialist

Aana Linnasmägi

aana.linnasmagi
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5204 

 

riigivara peaspetsialist

Kaja Hakkaja

kaja.hakkaja
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5226 

 

perekonnaseisuosakond (põhimäärus)

Tiigi 12

50410 Tartu

juhataja

Siiri Sinijärv

siiri.sinijarv
@tartu.maavalitsus.ee

 742 0632 

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

rahvastikuregistri peaspetsialist

Tiiu Eintalu

tiiu.eintalu
@tartu.maavalitsus.ee

 742 0856 

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

perekonnaseisukannete peaspetsialist

Sirje Juus

sirje.juus
@tartu.maavalitsus.ee

 742 0960 

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

perekonnaseisukannete peaspetsialist

Kadri Männik

kadri.mannik
@tartu.maavalitsus.ee

 742 0960 

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

perekonnaseisukannete peaspetsialist

Kaia Rahu

kaia.rahu
@tartu.maavalitsus.ee

 742 0632 

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

arhiivitöö peaspetsialist

Ljudmila Maslenikova

ljudmila.maslenikova
@tartu.maavalitsus.ee

 742 0954 

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

arhiivitöö ja dokumendihalduse peaspetsialist

Külli Petersell

kylli.petersell
@tartu.maavalitsus.ee

 742 0954 

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

peaspetsialist (abielude registreerimine)

Kersti Aadusoo

kersti.aadusoo
@tartu.maavalitsus.ee

 742 0632 

 

peaspetsialist (abielude registreerimine)

Peep Puis

peep.puis
@tartu.maavalitsus.ee

 742 0632 

 

 

 

 

 

 

arengu- ja planeeringuosakond (põhimäärus)

juhataja

Margus Hendrikson

margus.hendrikson
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5254 

 

juhataja asetäitja
(maaküsimused)

Aivar Napritson

aivar.napritson
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5278 

E, K, R 9-13 ja 14-16

maareformi ja maa erastamise peaspetsialist

Sille Roos

sille.roos
@tartu.maavalitsus.ee

730 5279

 

planeeringute peaspetsialist

Peep Männiksaar

peep.manniksaar
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5233 

 

 

Maris Aleksašin

 

 

teenistussuhe peatunud

 

Reeta Pere

reeta.pere
@tartu.maavalitsus.ee

 

teenistussuhe peatunud

regionaalarengu peaspetsialist

Heili Uuk

heili.uuk
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5237 

 

maareformi ja maa erastamise peaspetsialist

Mati Jääger

mati.jaager
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5277 

E, K, R 9-13 ja 14-16

maa järelmaksunõuete peaspetsialist

Rita Johanson

rita.johanson
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5282 

9-13 ja 14-16

maareformi peaspetsialist

Heli Ots

heli.ots
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5279 

E, K, R 9-13 ja 14-16

    arengu- ja planeeringuosakonna ühistranspordi talitus

talituse juhataja

 

 

730 5234

 

ühistranspordi peaspetsialist

Anne Vodi

anne.vodi
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5253 

 

ühistranspordi ja ühistranspordi analüüsi spetsialist

Maikl Aunapuu

maikl.aunapuu
@tartu.maavalitsus.ee

730 5234

 

 

     

 

ühistranspordi spetsialist

Tiit Keppart

tiit.keppart
@tartu.maavalitsus.ee

730 5252

 

haridus- ja sotsiaalosakond (põhimäärus)

osakonna juhataja

Annely Võsaste

annely.vosaste
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5273 

 

sotsiaalhoolekande peaspetsialist

Aime Koger

aime.koger
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5292 

 

hariduse järelevalve peaspetsialist

Luule Kapp

luule.kapp
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5268 

Ruum 106

hariduse järelevalve peaspetsialist

Imbi Sildnik

imbi.sildnik
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5266 

 

hariduskorralduse peaspetsialist

Kairi Vasemägi

kairi.vasemagi
@tartu.maavalitsus.ee

730 5269

 

noorsootöö peaspetsialist

Riina Sepma

riina.sepma
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5264 

 

lastehoiu ja asenduskoduteenuse tegevuslubade peaspetsialist

Anu Pungar

anu.pungar
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5263

 

peaspetsialist kultuuri alal

Astrid Hallik

astrid.hallik
@rahvakultuur.ee

 730 5231 

 

lastekaitse peaspetsialist

Tiina Kivirüüt

tiina.kiviryyt
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5296 

 

sotsiaalkasvastustöö peaspetsialist

Piret Hallast

piret.hallast
@tartu.maavalitsus.ee
730 5293 Ruum 104

spetsialist

Lauri Tamm lauri.tamm@
tartu.maavalitsus.ee
730 5265  

sotsiaaltoetuste peapsetsialist

Tiiu Lellep

tiiu.lellep
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5294 

 

terviseedenduse peaspetsialist

Lea Saul

lea.saul

@tartu.maavalitsus.ee

 730 5295