Koolivõrgu taustamaterjalid

28.02.14

 

Materjalid Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel: http://www.hm.ee/index.php?0512784

 

 

Lisainfo

 

Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond

juhataja

Annely Võsaste

annely.vosaste
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5273 

hariduskorralduse 

peaspetsialist

Kairi Kampus

kairi.kampus
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5269 

 

Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.