Kohaliku omaalgatuse programm

 

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

Tetuste andmise korra ja tingimused ning taotlusvormid leiate SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aadressil www.kysk.ee

 

Lisainfo: Heili Uuk, Tartu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist, tel 730 5237, e-post heili.uuk@tartu.maavalitsus.ee.

 

KOP 2017 kevadvooru infopäev toimub 15. märtsil algusega kell 11.00 Tartus  Narva mnt 3 SPARK keskuses. Antakse ülevaade kohaliku omaalgatuse programmist ja taotlusvormide täitmisest. Infopäeva viivad läbi  Heili Uuk (Tartu Maavalitsus) ja Kadri Pau (Tartu Ärinõuandla).

Lisaks tutvustab Ühiskingituse „EV100 igas külas" Tartumaa koordinaator Külli Pann, kuidas külad saavad ühiskingituses  kaasa lüüa.

Osalemiseks registreeruda hiljemalt 10. märtsiks e-posti aadressil heili.uuk@tartu.maavalitsus.ee või telefonil 730 5237. 

 

 Heili Uuk, Tartu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist, tel 730 5237, e-post heili.uuk@tartu.maavalitsus.ee. 

 

Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.