Sigade Aafrika katk

5.08.14
 
Sigade Aafrika katk on väga nakkuslik ning ägedalt kulgev nii kodu- kui metssigade viirushaigus.
 
 

 
Ennetus:
 • ära luba kõrvalisi isikuid loomapidamishoonesse; 
 • enne loomapidamishoonesse sisenemist vaheta riided, desinfitseeri või vaheta jalanõud;
 • hoia karja juurde toodavaid loomi karantiinis; 
 • hoia haiged loomad eraldi tervetest; 
 • väldi viiruse pääsu loomapidamishoonesse sööda, allapanu või invetariga; 
 • ära sööda sigadele toidujäätmeid;
 • teosta näriliste tõrjet; 
 • takista metsloomade ja teiste koduloomade pääsemist loomapidamishoonesse; 
 • nõua nende ohutusmeetmete täitmist kõigilt, kes sinu loomadega tegelevad. 
 
Haiguskahtluse korral
 • ära vii farmist välja elusloomi või korjuseid, inventari, sööta, joogivett, sõnnikut, allapanu ja teisi võimalikke nakkust edasikandvaid materjale ning jäätmeid;
 • takista kõrvaliste isikute sissepääsu farmi:
 • takista teiste loomade ja näriliste kokkupuudet elussigade või korjustega.
 
Samuti 
 • ära vii seakorjuseid ega muid loomseid saadusi loodusesse, kus metssead võivad neile ligi pääseda ja nakatuda.