Maa ajutiseks kasutamiseks andmine

28.02.14

 

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Kui jätkuvalt riigi omandis olev maa asub

«Looduskaitseseaduse» § 4 lõike 1 punktis 1, 2, 4 või 5 sätestatud kaitstaval loodusobjektil ning sellel asub keskkonnaregistrisse kantud poollooduslik kooslus, mille hooldamise kohustuse näeb ette ala kaitsekord või

kui maa asub põllumassiivil, mille kohta on andmed kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse,

on õigus esitada taotlus jätkuvalt riigi omandis oleva maa ajutiseks kasutamiseks. Maa ajutise kasutamise leping sõlmitakse arvestusega, et lepingu lõppemise tähtpäev on hiljemalt 31. detsember 2017. a. Leping kehtib kuni lepingus märgitud tähtpäeva saabumiseni või maaomaniku kindlaksmääramiseni maareformi käigus. 

Kestvus

Taotluse menetlemine võib võtta kuni 2 kuud.

Riigilõiv

-

Tasumine

-

Õigusaktid

Lisainfot annab

Aivar Napritson
arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja maaküsimustes
tel 730 5278
e-post aivar.napritson@tartu.maavalitsus.ee 

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Saata või tuua nõutavad dokumendid Tartu Maavalitsusse (Riia 15, 51010 TARTU, info@tartu.maavalitsus.ee)

Vajaminevad dokumendid

Taotlus

Tulemus

Maavanema korraldus

Maa ajutise kasutamise leping

Blankett, taotlusvorm

Taotlusvorm