Tartumaa sümboolika kasutamine

12.02.14
 
Tartumaa vapil on kaldjaotusega vasakult poolitatud sini-rohelisel kilp (sinine PMS 285 C, roheline 355 C), sellel hõbedane laineline tala, milles kaks sinist lainelist varrast. Saatetunnusena ülemisel, sinisel väljal kuueharuline kuldne täht ja alumisel, rohelisel väljal kolme lehe ja kahe tõruga kuldne tammeoks.
 
Tartu maakonna lipp koosneb kahest võrdse laiusega horisontaalsest värvilaiust, millest ülemine on valge ja alumine roheline. Valge laiu keskel on maakonna eritunnusena Tartumaa vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11 ning normaalsuurus 105x165 cm.
 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvile 88 korraldab maakonna sümboolikaga seonduvat tegevust maavanem.
 
Maakonna sümboolika kasutamiseks (nt suveniiridel) tuleb taotleda luba maavanemalt. Selleks tuleb saata maavanemale vabas vormis kirjalik taotlus, milles sisalduks kavandatava eseme kirjeldus, taotleja kontaktandmed ja allkiri.

 

Lisainfo

 
Ene Pill, Tartu Maavalitsuse kantselei õigus- ja haldustalituse juhataja, tel 730 5202, e-post ene.pill@tartu.maavalitsus.ee.