Maakonnasisese bussiliiniloa andmine

11.02.16

 

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Väljastatakse luba, mis tõendab vedaja õigust korraldada kommertsliinivedu loale märgitud liinil.

NB! Maavanem keeldub liiniloa andmisest, kui ilmneb, et veoteenus, mille osutamiseks liiniluba taotletakse, häirib varem antud liiniloa alusel veoteenuse osutamist, välja arvatud juhul, kui nimetatud teenust osutab ainult üks vedaja.

Kestvus

 

Riigilõiv

40 eurot (liiniluba)

26 eurot (sõiduplaani muutmine)

Tasumine

Rahandusministeeriumi kontole

 

SEB pank EE891010220034796011

Swedbank EE932200221023778606

Nordea Bank EE701700017001577198

Danske Bank EE403300333416110002

 

viitenumber 2900082896

selgitus "Tartu MV liiniluba" või "Tartu MV sõiduplaani muutmine"

Õigusaktid

Ühistranspordiseadus

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

Aadress: Riia 15, 51010 TARTU

Vastuvõtuaeg: E-R 8-16 (soovitav eelregistreerimine tel 730 5253)

Vajaminevad dokumendid

  • taotlus;

  • veotingimuste kavand;

  • sõiduplaani kavand (kahes eksemplaris) koos iga asjaomase valla- või linnavalitsuse kirjaliku seisukohaga;

  • riigilõivu tasumise kviitung.

Tulemus

Väljastatakse luba, millele on märgitud vedaja nimi, registreeritud asukoht ja registrikood, liini nimetus ning liini alg- ja lõpp-punkt, loa andja nimetus, loa number, loa andmise kuupäev ning loa kehtimise aeg.

 

Ametikoht

Nimi  E-posti aadress

Telefon

ühistranspordi peapetsialist

Anne Vodi

anne.vodi
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5253