Maavanem

6.10.15

Maavanem on kõrgem riigiametnik, kes esindab maakonnas riigi huve ning hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest. Maavanem juhib maavalitsuse tööd ning koordineerib maakonna omavalitsuste ja riigiasutuste koostööd.

 

Maavanema nimetab ametisse Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul.

 

Reno Laidre on Tartu maavanem alates 1. juunist 2011.