Nime muutmine

22.08.17

 

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmist võivad taotleda Eesti Vabariigi kodanikud ja Eestis alalist elukohta omavad isikud, kes ei ole välisriigi kodanikud.

 

Alaealisele uue nime andmise avalduse kirjutavad tema vanemad ning  mõlemad vanemad peavad selle esitamiseks isiklikult kohale tulema. Avalduse saab esitada ka digiallkirjastatult. Laste puhul, kes on vanuses, mil nad on oma nimest teadlikud, küsitakse nimevahetusel ka lapse seisukohta. Nime taotlemine peab olema põhjendatud.

 

Abiellumisel perekonnanime muutmist ja abielulahutuse käigus abielueelse nime tagasisaamist ei loeta nime muutmiseks ning nende suhtes kehtib eraldi kord.

 

Uue nime andmise otsuse teeb regionaalminister või tema volitatud perekonnaseisuametnik. Taotlejale teatatakse otsusest ning ta saab allkirja vastu väljavõtte dokumendist, mis sisaldab otsust nime andmise või sellest keeldumise kohta.

Kestus

Olenevalt asjaoludest.

Riigilõiv

Olenevalt põhjusest 100 eurot  või riigilõivuvaba. 

Tasumine

Saaja: Rahandusministeerium

 

SEB pank EE891010220034796011 
Swedbank EE932200221023778606 
Nordea Bank EE701700017001577198 
Danske Bank EE403300333416110002 

 

Viitenumber  2900082838

 

Selgitusse kirjutada "uue isikunime andmine" ja nimevahetaja perekonnanimi.

Riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist. Kohapeal saab riigilõivu tasuda internetipangas.

Õigusaktid

Lisainfot annab

Siiri Sinijärv, Tartu Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna juhataja, tel 7420 632, e-post siiri.sinijarv@tartu.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek. Avalduse saab saata ka e-posti teel digiallkirjastatuna, kui pole vaja esitada lisadokumente andmete kohta, mis sisalduvad rahvastikuregistris.

 

Aadress: Tiigi 12, Tartu

Vastuvõtuaeg:
E, T, K, R 9-12, 13-16
N 9-12

Kontakttelefon 742 0960, e-post pere@tartu.maavalitsus.ee

Vajaminevad dokumendid

  • avaldus
  • sünnitunnistus
  • isikutunnistus või pass

 

Seadusest tulenevatel juhtudel võib nõuda ka muid dokumente, mis tõendavad vajaminevaid andmeid.

Tulemus

Regionaalministri käskkiri või perekonnaseisuametniku otsus. Nimekanne rahvastikuregistris.

Blankett, taotlusvorm

uue isikunime andmise avaldus (pdf)