Noorsootöö

5.02.14

 

Vastavalt noorsootöö seadusele on maavanemal noorsootöö vallas järgmised ülesanded:

 

1) koordineerib noorsootöö riiklike programmide elluviimist maakonnas, sõlmides vajaduse korral nende elluviimiseks lepinguid;
2) analüüsib noorsootööd ja noorsootöö korraldust maakonnas ning koostab sellekohaseid ülevaateid;
3) teeb haridus- ja teadusministri ülesandel riiklikku järelevalvet noorsootöö valdkonnas ning kontrollib riigi raha sihipärast kasutamist.

 

Tartu Maavalitsus koordineerib ka Tartumaa Noortekogu tegevust.

 

Lisainfo

 

Riina Sepma, Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnna noorsootöö peaspetsialist, tel 730 5264, e-post riina.sepma@tartu.maavalitsus.ee. 

 

Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.