„Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine“

6.03.15

 

 

Tartu maavalitsus ning kolm Tartumaa kooli osalevad aastases projektis, mille käigus õpivad lapsed käitumisprobleemide ennetamiseks paremini suhtlema ning tulemuslikumalt probleeme lahendama.

 

Augustis 2014 alustas Lõuna-Eestis projekt „Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine", milles maakonnad, vallad ja koolid õpivad ennetama laste riskikäitumist. Selleks õpitakse varajast märkamist, harjutatakse laste probleemilahenduslike oskuste programmi, koolitatakse lapsevanemaid ning pedagooge. Kogemusi vahetatakse nii Põlva, Võru ja Tartu maakonna vahel kui Norra partnerkooliga.

 

Aastase pilootprojekti käigus harjutab iga osaleva kooli esimeses kooliastmes üks klass terve õppeaasta vältel  suhtlemist ja eneseväljendusoskust, lapsed õpivad mõtlema oma tegevustele ja nende tagajärgedele. Programmis käsitletakse emotsioonide väljendamist, nende äratundmist endal ja teistel, täiendatakse sõnavara ja empaatiavõimet. Õpitakse alternatiivsete lahenduste produtseerimist, järelduslikku mõtlemist, teise inimese perspektiivi võtmist ja dialoogi loomist. Spetsialistide sõnul aitavad sellised oskused kõiki lapsi, mitte üksnes tõrjutud ja eemaletõmbunud, tähelepanu- ja käitumisprobleemidega õpilasi.

 

Projekt kestab 2015. aasta septembri lõpuni, seda toetab Euroopa Majanduspiirkonna toetusprogramm „Riskilapsed ja -noored" 51 000 euroga.

 

Projekti partnerid on Tartu, Põlva ja Võru maavalitsus, Põlva, Valgjärve ja Urvaste vallavalitsus, Võru ja Põlva noortekeskused, Haanja ja Rannu kool, Ilmatsalu põhikool, Elva gümnaasium ning Undarheim Skule (Norra Kuningriik).

 

Lisateave: Marge Parv, 786 8353, marge.parv@voru.maavalitsus.ee

www.entk.ee/riskilapsedjanoored