Maavalitsus riigi esindajana sihtasutustes ja MTÜdes

16.04.14

 

Regionaalministri 19.03.2010 käskkirjaga nr 41 on Tartu Maavalitsusele antud volitused riigi esindamiseks sihtasutustes asutajaõiguste teostamisel:

 

 • Sihtasutuses Tartu Teaduspark (registrikood 90001121)
 • Sihtasutus Tartu Ärinõuandla (registrikood 90001010)


Tartu maavanem on valitsuse poolt määratud riigi kui ühistu liikme õiguste teostajaks maaparandusühistutes ja -ühingutes:

 

 • MTÜ Kitseoja Maaparandusühistu 
 • MTÜ Aardla Maaparandusühing 
 • MTÜ Rõhu Maaparandusühing 
 • MTÜ Rahinge Maaparandusühing 
 • MTÜ Ubesoo Maaparandusühistu 
 • MPÜ Varnja Poldri Maaparandusühing 
 • MTÜ Utukolga Maaparandusühistu 
 • MTÜ Jänese Maaparandusühing 
 • MTÜ Rootsiküla Maaparandusühing 
 • MTÜ Terikeste Maaparandusühistu 
 • MTÜ Rannaküla Maaparandusühistu 
 • MTÜ Süntka Maaparandusühistu 
 

 

Lisainfo

 

Tartu Maavalitsuse kantselei õigus- ja haldustalituse juhataja Ene Pill, tel 730 5202, e-post ene.pill@tartu.maavalitsus.ee. 

 

 

Toimetaja: EDA TAGAMETS