Isikuandmete päring rahvastikuregistrist

6.09.17

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Füüsilisele ja juriidilisele isikule tagatakse õigustatud huvi korral juurdepääs rahvastikuregistri andmetele, ühe taotleja kohta samal eesmärgil kuni 20 isiku kohta kuus. 

 

Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu andmetele Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (tel 612 4444 või e-post abi@rahvastikuregister.ee).

 

 

Õigustatud huvi alusel andmete väljastamisest keeldutakse, kui taotleja õigustatud huvi ei ole piisavalt põhjendatud või andmete väljastamisega võib tekitada kahju isiku huvile, kelle andmetele juurdepääsu taotletakse. Sellisel juhul võib taotleja soovil küsida isikult, kelle andmete väljastamist soovitakse, nõusolekut tema andmete väljastamiseks või edastada isikule taotleja andmed. Nõusoleku saamisel väljastatakse taotlejale taotletud andmed.

Riigilõiv

5 eurot ühe isiku andmete elektroonilise väljavõtte eest

10 eurot ühe isiku andmete paberkandjal väljavõtt eest

Tasumine

Saaja: Rahandusministeerium

 

SEB pank EE891010220034796011 
Swedbank EE932200221023778606 
Nordea Bank EE701700017001577198 
Danske Bank EE403300333416110002 

Viitenumber  2900082838

 

Selgitus: "Tartu MV, rahvastikuregistri andmete päring"

 

Riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist. Tasuda saab ka kohapeal sularahas.

Õigusaktid

 

Lisainfot annab

Ljudmila Maslenikova, Tartu Maavalitsuse kantselei rahvastikutoimingute talituse peaspetsialist, tel 742 0954, e-post pere@tartu.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek või digiallkirjastatud avaldus. 

 

Aadress: Tiigi 12, Tartu

Vastuvõtuaeg:
E, T, K, R 9-12 ja 13-16
N 9-12

Kontakttelefon 742 0960, e-post pere@tartu.maavalitsus.ee

Vajaminevad dokumendid

Isikut tõendav dokument, vajadusel õigustatud huvi tõendavad dokumendid

Tulemus

Kinnitatud väljavõte või väljatrükk

Blankett, taotlusvorm