Perekonnaseisutoimingute järelevalve

 

Maavalitsus teeb järelevalvet perekonnaseisutoimingute seaduslikkuse (õigusaktide järgimine toimingute tegemisel) üle järgmistel juhtudel:

 

 

Lisainfo

 

Siiri Sinijärv, Tartu Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna juhataja, tel 742 0632, siiri.sinijarv@tartu.maavalitsus.ee. 

 

Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.