Personaliandmed

1.09.17

 

Teenistujad

 

Ametinimetus, ametijuhend

Nimi

Teenistuja haridus

maasekretär

Tõnu Vesi

kõrgharidus (TRÜ, õigusteadus)

finantsnõunik

Maila Põlluäär

kõrgharidus
(EPA, põllumajanduslik raamatupidamine ja analüüs)

õigus- ja haldustalituse juhataja

Ene Pill

kõrgharidus (TRÜ, õigusteadus)

haldustöö peaspetsialist

Arvet Sarapuu

keskharidus

vanemreferent

Hille Sess

keskharidus

referent-infosekretär

Annela Samarüütel

keskharidus

avalike suhete peaspetsialist

Eda Tagamets

kõrgharidus (TÜ, eesti keel ja kirjandus)

personalitöö peaspetsialist

Aana Linnasmägi

keskharidus

maa järelmaksunõuete peaspetsialist

Rita Johanson

kõrgharidus (TRÜ, rahandus ja krediit)

riigivara peaspetsialist

Kaja Hakkaja

kõrgharidus (TRÜ,  kaubandus ja ökonoomika)

rahvastikutoimingute  talituse juhataja

Siiri Sinijärv

kõrgharidus (TRÜ, žurnalistika)

rahvastikuregistri peaspetsialist

Tiiu Eintalu

kõrgharidus (TRÜ, füüsika)

perekonnaseisukannete peaspetsialist

Sirje Juus

keskharidus

perekonnaseisukannete peaspetsialist

Kadri Männik

keskeriharidus (Tartu Kutsehariduskeskus, sekretäritöö)

perekonnaseisukannete peaspetsialist

Kaia Rahu

keskharidus

arhiivitöö peaspetsialist

Ljudmila Maslenikova

kõrgharidus (TRÜ, rakendusmatemaatika)

 

   

peaspetsialist (abielude registreerimine)

Kersti Aadusoo

kõrgharidus (TRÜ, ajalugu)

peaspetsialist (abielude registreerimine)

Peep Puis

keskharidus

juhataja

Margus Hendrikson

MSc (TÜ, geograafia)

juhataja asetäitja
(maaküsimused)

Aivar Napritson

kõrgharidus (TPI, automaatika)

maareformi ja maa erastamise peaspetsialist

Sille Roos

 

planeeringute peaspetsialist

Peep Männiksaar

kõrgharidus (ERKI, arhitektuur)

 

Maris Aleksašin

teenistussuhe peatunud

 

   

regionaalarengu peaspetsialist

Heili Uuk

kõrgharidus (TRÜ, majandus)

majanduse ja ühistranspordi peaspetsialist

Anne Vodi

kõrgharidus (TPI, tööstuse planeerimine)

maareformi peaspetsialist

Mati Jääger

kõrgharidus (EPA, maakorraldus)

maareformi peaspetsialist

Heli Ots

kõrgharidus (TÜ, õigusteadus)

omandireformi peaspetsialist

Arvo Tuisk

keskharidus

ühistranspordi spetsialist

Tiit keppart

keskharidus

ühistranspordi ja ühistranspordi analüüsi spetsialist

Maikl Aunapuu

MA (TÜ, haridusteadus)

 

   

 

   

osakonna juhataja

Annely Võsaste

kõrgharidus (TRÜ, liikumis- ja sporditeadus)

sotsiaalhoolekande peaspetsialist

Aime Koger

MA (TÜ, sotsiaaltöö)

kõrgharidus (TÜ, õigusteadus)

 

   

hariduskorralduse

peaspetsialist

Kairi Vasemägi

 

 

 

 

noorsootöö peaspetsialist

Riina Sepma

kõrgharidus (TRÜ, eesti keel ja kirjandus)

lastehoiu ja asenduskoduteenuse tegevuslubade peaspetsialist

Anu Pungar

BA (TÜ, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)

peaspetsialist kultuuri alal

Astrid Hallik

kõrgharidus (Tallinna Peagoogikaülikool,
kultuurinõunik-näitejuht)

lastekaitse peaspetsialist

Tiina Kivirüüt

kõrgharidus (TRÜ, ajalugu)

sotsiaalkasvatustöö peaspetsialist

Piret Hallast

BA (TÜ, haridusteadus)

 

 

 

spetsialist

Lauri Tamm

BA (Tartu Ülikool, sotsioloogia)

sotsiaaltoetuste peapsetsialist

Tiiu Lellep

kõrgharidus (TRÜ, kaubandus;
TÜ, psühholoogia)

terviseedenduse peaspetsialist

Lea Saul

keskharidus

 

 

Palgaandmed 

 

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

Lisainfo

 

Aana Linnasmägi, Tartu maavalitsuse personalitöö peaspetsialist, tel 730 5204, e-post aana.linnasmagi@tartu.maavalitsus.ee.