Avatud noortekeskuste projektikonkurss 2012

5.02.14

 

2012. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi eesmärk oli aktiviseerida noorsootööd kohaliku omavalitsuse tasandil.

 

Tartumaa avatud noortekeskuste projektikomisjon otsustas oma 17. mai 2012 koosolekul toetada järgmisi projekte:

 

Noortekeskus

Projekti nimetus

Toetussumma (eurot)

Ülenurme Pere- ja Noortekeskus

Noortekas tegusaks

3000.00

Roiu Päevakeskus Avatud Noortekeskus

Üheskoos on parem

2800.00

MTÜ Kallaste Noortekeskus

Peipsi Rock konverents 2012

2500.00

Tähe Noorteklubi

Noorelt tööturule

2200.00

Luunja Noortekeskus

Luunja DJ kool

1734.60

Anne Noortekeskus

Maalinn 2012

1679.00

Lille Maja

Subkultuuride seminar ja töötoad "Ise Tegija"

1500.00

Alatskivi Noortekeskus

Sukeldumiskoolitus ja jalgsimatk

1497.50

Elva ANK Sinilind

Lastekaitsepäev ja inimkett "Hoiame üksteist! Vol 3"

1349.25

Anne Noortekeskus

Suvetelk 2012

900.00

Kambja Noortekeskus

Kambja, Kambja - ärka ellu!

844.33

Nõo Noortekeskus

Noored teevad oma suve põnevamaks!

665.32

KOKKU

 

20 670.00

 

Taotlusi hindasid:

 

Riina Sepma, Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond,  noorsootöö peaspetsialist, Tartumaa ANK projektikomisjoni esimees

Kristel Altosaar, Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse juhataja

Krista Bergmann, Nõo Reaalgümnaasiumi huvijuht, Tartumaa huvijuhtide ainesektsiooni juhataja

Aare Laak, Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist, alaealiste komisjoni sekretär

Kersti Leis, Ülenurme Pere- ja Noortekeskuse ning MTÜ Õnnemaa juhataja

Airi Park, Tartumaa Noortekogu ning noorteühingu 4H esindaja

Marit Rauk, Ülenurme Gümnaasiumi huvijuht

Lea Saul, Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna tervisedenduse peaspetsialist

Annely Zeigo, Eesti ANK ekspert Tartumaal

 

 

Lisainfo

 

Riina Sepma, Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna noorsootöö peaspetsialist, tel 730 5264, e-post riina.sepma@tartu.maavalitsus.ee.

 

Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.