Avatud noortekeskuste projektikonkurss 2015

27.04.15

Avatud noortekeskuste projektikonkursi eesmärk on toetada avatud noorsootööd  kohaliku omavalitsuse tasandil ning Tartumaa noortekeskuste vahelist koostööd.

 

Projektikonkursi üldine prioriteet on noorsootöö teenuse osutamist toetavate korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamine ja/või restaureerimine. Maakondlikud prioriteedid on Tartumaa noortekeskuste vaheline koostöö, „Terve ja turvaline Tartumaa" visiooni elluviimine ja muusika-aasta 2015 tegevused.

 

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada:

  • vormikohane taotlus koos eelarvega;
  • ANK põhimäärus või põhikiri ja selle vastuvõtmist kinnitava otsuse koopia (esitavad esmakordsed taotlejad ja korduvtaotlejad, kelle dokumente on eelmise taotlemise ajast muudetud);
  • ANK noorsootöötaja(te) CV ja dokumendid, mis kinnitavad töötaja(te) töösuhet asutusega või nõusolekut töötada vabatahtlikuna.
  • hinnapakkumised ostude puhul alates 500 eurost.

 

Projekte hindab komisjon järgmises koosseisus:

 

Riina Sepma, Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna noorsootöö peaspetsialist (komisjoni esimees);

Krista Bergmann, Nõo Reaalgümnaasiumi huvijuht, Tartumaa huvijuhtide ainesektsiooni juhataja;

Lea Järv, Lastefondi Unicef  esindaja;

Kersti Leis, MTÜ Õnnemaa juhatuse liige ning Ülenurme Pere- ja Noortekeskuse juhataja, Tartumaa noorsootöötajate ühenduse esindaja;

Sirje Meriste, T.O.R.E. noorteühingu esindaja;

Tõnu Muru, Võnnu vallavanem, Tartumaa Omavalitsuste Liidu esindaja;

Heidi Paabort, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja;

Airi Park, Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari noorsootöö liõpilane;

Marika Saar, Elva abilinnapea, kohalikus omavalitsuses noorsootöö valdkonna eest vastutav ametnik;

Mihkel Sari, Tartumaa Noortekogu juhatuse esimees;

Lea Saul, Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna terviseedenduse peaspetsialist.

 

 

 

Lisateave: Riina Sepma, 730 5264.

Rahastatud projektid 2015

27.04.15

Tartumaa avatud noortekeskuste projektikonkursi hindamiskomisjon otsustas oma 24. aprilli koosolekul eraldada 27 projektile kokku 23 059 eurot. Kaks projekti jäid toetuseta; kokku saabus konkursile 29 taotlust kogusummas 45381.57 eurot.

 

Taotleja

Toetus (eurodes)

1.      Ülenurme Pere- ja Noortekeskus „8 noortekeskuse koostööpusle – Ülenurme"

1840.00

2.      Mehikoorma Avatud Noorteklubi „Kaheksa noortekeskuse koostööpusle – Meeksi"

1693.90

3.      Rõngu Noortekeskus „Terve ja teadlik Rõngu noor"

1460.00

4.      Tõrvandi Pere- ja Noortekeskus „Tõrvandi Noortekale kodusem nägu!"

1460.00

5.      Koosa Noorteklubi „Kolme noortekeskuse koostöö arendamine läbi 3x3 ümberlauamängu päevade ja ühiskülastuste"

1050.00

6.      Annelinna Laste- ja Noortekeskus „Teistmoodi elu"

1000.00

7.      Vara Noortekeskus „Seiklust täis suvi Vara vallas"

960.00

8.      Rannu Avatud Noortekeskus „Pilliringist noortebändini on vaid üks samm!"

950.00

9.      Nõo Noortekeskus „Kaheksa noortekeskuse KOOSTÖÖPUSLE- Nõo pusletükk"

941.00

10.  AEG-RUUM/ MTÜ Noored Toredate Mõtetega „Aeg-Ruum laieneb Tammistusse"

928.00

11.  Kallaste Noortekeskus „Kaheksa noortekeskuse koostööpusle – Kallaste osa"

889.10

12.  Luunja Noortekeskus „Kaheksa noortekeskuse koostööpusle"

870.00

13.  Alatskivi Noortekeskus „Loovalt ühtseks"

867.10

14.  Elva Avatud Noortrekeskus „Kaheksa noortekeskuse koostööpusle- Elva osa"

860.00

15.  Nõo Noortekeskus „Noorte vaba aja veetmise võimaluste ja vajaduste kaardistamine Nõo vallas"

814.00

16.  Tähe Noortekeskus „Ettevõtlik suvi"

800.00

17.  Tähe Noortekeskus „Elustiili muutus noortekeskustesse!"

800.00

18.  Anne Noortekeskus „Noortelinnak 2015"

800.00

19.  Peipsiääre Avatud Noortekeskus „Peipsiääre noored – lavale, palun!"

700.00

20.  Kambja Avatud Noortekeskus „Öökoss 2015"

600.00

21.  Anne Noortekeskus „Bänd vs Bänd 2015"

600.00

22.  Ilmatsalu Noortekeskus „Kaheksa noortekeskuse koostööpusle- Ilmatsalu osa"

462.50

23.  Koosa Noorteklubi „Haritud ja teadlikud lapsevanemad"

413.40

24.  Roiu Noortekeskus „Loodusega sina-sõbraks!"

400.00

25.  Roiu Noortekeskus „Muusikast siit ja sealt"

300.00

26.  Rõngu Noortekeskus „Suvelõpupidu Hiugemäel"

300.00

27.  Tähe Noortekeskus „Noortekeskuste vaheline karaokevõistlus!"

300.00

 

Hindamiskomisjon otsustas anda taotlejatele individuaalset tagasisidet ning ootab rahastuse saanud projektide parandatud ja täiendatud taotlusi ja eelarveid hiljemalt 8. maiks 2015. Projektid peavad olema lõppenud hiljemalt 14. detsembriks 2015.

 

Lisateave: Riina Sepma, tel 730 5264, riina.sepma@tartu.maavalitsus.ee

Toimetaja: EDA TAGAMETS