Riigi kasuks seatud võlakohustuste ülevõtmine

28.02.14

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Seoses kinnistu võõrandamisega, mida koormab riigi kasuks seatud hüpoteek, on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek võla ülekandmise kohta.

 

Enne võlakohustuse ülevõtmise taotluse esitamist tuleb veenduda, kas maaüksusega ei kaasne "Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest" tulenevad piirangud.

Kestvus

Olenevalt keerukusest 3 - 13 päeva

Riigilõiv

-

Tasumine

Taotleja tasub notariaaltoimingute eest.

Õigusaktid

Lisainfot annab

Rita Johanson, Tartu Maavalitsuse maa järelmaksunõuete peaspetsialist, tel 730 5282, e-post rita.johanson@tartu.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

 Vajalikud sammud

Tuua või saata avaldus Tartu Maavalitsusse, aadress Riia 15, 51010 Tartu, e-posti aadress info@tartu.maavalitsus.ee.

Vajaminevad dokumendid

avaldus

Tulemus

Maavanema korraldus kinnistu jagamiseks nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta.

Notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja hüpoteegipidajale vähemalt 3 tööpäeva enne toimingut.

Blankett, taotlusvorm

Võlakohustuse ülevõtmise avalduse näidis