Riigi kasuks seatud hüpoteegi kustutamine

12.02.14

 

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Pärast maa väljaostuvõla ja sellega liidetud muude võlakohustuste ning kõrvalnõuete täielikku rahuldamist võib riigi kasuks hüpoteegiga koormatud kinnisasja omanik taotleda hüpoteegi kustutamist või selle loovutamist kinnisasja omanikule.

Kestvus

Taotluse menetlemine võib võtta kuni 30 päeva. Notariaaltoimingu aeg teatatakse taotlejale vähemalt 3 päeva ette.

Riigilõiv

Riigilõiv puudub.

Tasumine

Taotleja peab tasuma notariaaltoimingu eest.

Õigusaktid

 

Lisainfot annab

Rita Johanson, Tartu Maavalitsuse kantselei peaspetsialist, tel 730 5282, e-post rita.johanson@tartu.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Aadress: Riia 15, 51010 Tartu

 

Vastuvõtuaeg: E-R 8-12 ja 13-16
 

Info: tel 730 5282, 730 5212

Vajaminevad dokumendid

isikut tõendav dokument

Tulemus

maavanema korraldus

notariaaltoiming poolte osavõtul

Blankett, taotlusvorm

 -