Sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneering

 

Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Sotsiaalne infrastruktuur" koosneb teemakaarte sisaldavast tekstist ning joonisest (kaardist) mõõtkavas 1:100 000. Planeeringu juurde kuuluvad selle koostamiseks tarvilikku taustteavet sisaldavad lisad.

 

Dokumendid

 

Sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringu tekst

(PDF, 4 MB)

Sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringu kaart

(PDF, 3 MB)

Lisa 1 Tartumaa kantide iseloomustus

(PDF, 583 KB)

Lisa 2 Tartumaa omavalitsuste vastused ankeedile

(PDF, 1 MB)

Lisa 3 Kokkuvõtted kohtumistest valdades

(PDF, 116 KB)

Lisa 4 Tartumaa sotsiaaldemograafiline andmestik

(PDF, 25 KB)

Lisa 5 valjavõtteid andmekogumikest

(PDF, 1 MB)

 

Lisainfo

 

Tartu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond

juhataja

Margus Hendrikson

margus.hendrikson
@tartumaa.ee

 730 5254 

planeeringute peaspetsialist

Peep Männiksaar

peep.manniksaar
@tartumaa.ee

 730 5233