Surma registreerimine

28.09.16

 

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Surma registreerimiseks esitab perekonnaseisuasutusse avalduse surnu abikaasa, sugulane või keegi teine, kellel on andmeid inimese surma kohta.

Kestus

Surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul surmapäevast või surnu leidmise päevast arvates. Registreerimine toimub kohe, toiming võtab aega 10-15 minutit.

Riigilõiv

-

Tasumine

-

Õigusaktid

 

Lisainfot annab

Kaia Rahu, Tartu Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna peaspetsialist, tel 742 0632, e-post kaia.rahu@tartu.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

Aadress: Tiigi 12, Tartu

Vastuvõtuaeg:
E, T, K, R 9-12, 13-16
N 9-12

Kontakttelefon 742 0960, e-post pere@tartu.maavalitsus.ee

Vajaminevad dokumendid

1. Surmast teataja isikut tõendav dokument 

 

2. Avaldus, milles sisalduvad järgmised andmed:

surnu isikunimi ja isikukood;

surmakoht ja -aeg;

surnu leidmise koht, kui surmakoht ei ole teada;

matmiskoht;

surmast tingitud hooldusõiguse muudatused;

abielu lõppemine;

surma registreerimise avalduse esitaja isikunimi ja isikukood.

 

3. surnu isikut tõendav dokument

 

4. arstlik surmateatis või politseiasutuse tõend

 

Võõrkeelsed dokumendid peavad olema tõlgitud. Välisriigi dokumendid peavad olema legaliseeritud ja apostillitud, v.a järgmised riigid: Austria, Belgia, Bosnia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits, Türgi, Ukraina, Venemaa.

Tulemus

Surmakanne rahvastikuregistris. Surma tõendamiseks väljastatakse surmatõend.

Blankett, taotlusvorm

surma registreerimise avaldus (pdf)