Tartumaa tervisenõukogu

11.02.14

 

Tartumaa Tervisenõukogu on Tartu Maavalitsuse juures nõuandva õigusega tegutsev komisjon, mille tegevuse üldeesmärk on terviseedenduslike tegevuste ja teenuste arengu toetamine maakonnas, saavutamaks Tartumaa elanike parem tervis ja elukvaliteet.

 

Koosseis

 

Esimees: Aime Koger, Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja

Sekretär: Lea Saul, Tartu Maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist

 

Liikmed:

Maris Aleksašin, Tartu maavalitsuse arengu ja keskkonna peaspetsialist
Ly Brikkel, Lõuna Politseiprefektuuri korrakaitse osakonna preventsioonitalituse juhtivspetsialist
Ene Kiisk, Eesti Haigekassa Tartu osakonna usaldusarst
Margo Klaos, Lõuna-Eesti Päästekeskuse direktor
Sirje Kree, Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakonna juhataja

Merike Kull, Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna spordibioloogia ja füsioteraapia instituudi
tervisekasvatuse lektor
Aare Laak, Tartu Maavalitsuse sotsiaalkasvatustöö peaspetsialist

Katrin Luik, Kambja vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees
Silvia Noodla, Sihtasutus Tartu Ülikool Kliinikum kardioloogiakliiniku vanemarst-õppejõud
Ülle Närska, Puhja Gümnaasiumi inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Marina Paddar, Lõuna Prefektuuri korrakaitseosakonna vanemkomissar

Terje Rüütel, Kambja lasteaia Mesimumm juhataja

Riina Sepma, Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna noorsootöö peaspetsialist
Andres Zirk, MTÜ Kodukant Tartumaa revisjonikomisjoni liige; MTÜ Korvpalliklubi JUKU juhatuse esimees
Lembit Toru, Tartumaa Spordiliidu tegevdirektor
Sirje Voronina, Eesti Heade Templerite Organisatsiooni tervisliku elulaadi metoodiline keskus juhataja
 

Dokumendid

 

 

Kontakt ja lisainfo

 

Tartu maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Lea Saul, tel 730 5295, e-post lea.saul@tartu.maavalitsus.ee