Tartumaa turvalisuse nõukogu

23.09.16
Tartu maavanema 19.02.2016 korraldusega nr 1-1/107 on moodustatud Tartumaa turvalisuse nõukogu Tartumaa riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö ja „Siseturvalisuse arengukava 2015‒2020" elluviimise koordineerimiseks Tartu maakonnas.
 
Nõukogu koosseis:
 
Reno LAIDRE, Tartu maavanem, nõukogu esimees;
Veiko JÄRVA, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna juht; 
Jüri HRABROV, Päästeameti Lõuna päästekeskuse Tartu päästepiirkonna juhataja;
Sulev TAIMUR, Kaitseliidu Tartu maleva liige;
Janek JÄRVA, Kaitsepolitseiameti lõuna osakonna direktor;
Tiit VALT, Maanteeameti lõuna regiooni hooldevaldkonna juht;
Tanel TÜRNA, Keskkonnainspektsiooni Tartumaa büroo juhataja;
Eve LIBLIK, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse juht;
Heiki PRUUS, Tartumaa Veterikaarkeskuse toidubüroo juhataja;
Raul VATSA, Tartu Ülikooli Kliinikumi turbehaldusspetsialist;
Timo REINTHAL, Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige;
Kertu RÜNKORG, MTÜ Kodukant Tartumaa juhatuse liige;
Tambet ANJA, Tartu Korteriühistute Liidu juhatuse liige;
Rein HAAK, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja;
Lea SAUL, Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist.
 
 
Nõukogu ülesanne on:
  • kujundada maakonnas tervikvaade turvalisuse probleemidest, asjakohastest lahendustest ning riiklikust, kohalikust, kogukondlikust ja erasektori ressursist;
  • koordineerida turvalisuse laiapõhjalise käsitlusega (sisejulgeolek ja riigikaitse, korrakaitse, pääste, ennetustöö, tervise edendamine, sotsiaaltöö, tervishoid, vabatahtlik tegevus jne) hõlmatud huvirühmade koostööd;
  • juurutada turvalisuse alast võrgustikutööd ning tunnustada vastavaid algatusi ja panustajaid.