Tartumaa ühistranspordi uuring

6.02.14

 

Aastal 2009 valmis AS Regiol Tartu Maavalitsuse tellimusel Tartu maakonna ühistranspordi liinivõrgu analüüs. Tegu oli osaga sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringu protsessist.

 

Uuring pakkus välja võimalikud variandid bussiliinivõrgu ümber korraldamiseks.