Maakondlik terviseedendus

9.04.15

 

2005. a aprillikuust tegutseb maavalitsuses Tartumaa tervisetuba, mis on osa riikliku südame- ja veresoonkonnahaiguste (SVH) ennetamise strateegia tegevustest.

 

Vastavalt SVH ennetusstrateegiale on tervisetoas töötava terviseedenduse spetsialisti ülesanne aidata koolidel ja lasteaedadel läbi mõelda, kuidas paremini laste tervist hoida ja kaitsta; juhtida tööandjate tähelepanu sellele, kuidas väikesed muudatused aitaksid oluliselt säästa ja parandada töötajate tervist; aidata kohalikul omavalitsusel planeerida tervisttoetavat keskkonda ja korraldada tervisttoetavaid tegevusi.

 

Tartumaal tegutseb tervist edendavate lasteaedade ja koolide võrgustik. Paljude asutuste ja organisatsioonide esindajatest koosnev traumaennetusmeeskond töötab selle nimel, et muuta elukeskkonda ohutumaks ja vähendada vigastusi.

 

Tartumaa tervisetuba

 

Tartumaa terviseprofiil

 

 

Tartu Maavalitsus

Riia 15

51010 Tartu

Lea Saul, Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna terviseedenduse peaspetsialist, tel 730 5295, lea.saul@tartumaa.ee