Toimingupiiranguteated

4.03.14

Vastavalt Korruptsioonivastasele seadusele on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine iseenda suhtes.  Seda toimingupiirangut ei kohaldata töökorralduslike toimingute ja otsuste puhul, kuid toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta tuleb avaldada teade asutuse veebilehel. 

 

Alljärgnevalt avaldatakse toimingupiirangu kohaldamata jätmise teated Tartu maavanema töökorralduslike otsuste ja toimingute puhul. 

  1. Tartu maavanema 29.05.2013 korraldus nr 1-1/326 (sõidukite kütuse kuluks rahalise limiidi kehtestamine),
  2. Tartu maavanema 18.09.2013 korraldus 1-1/542 (sõidukite kütuse kuluks rahalise limiidi kehtestamine),
  3. Tartu maavanema 06.11.2013 korraldus nr 4-1/132 (töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel määratud hüvitus),
  4. Tartu maavanema 15.11.2013 korraldus nr  1-1/705 (sõidukite kütuse kuluks rahalise limiidi kehtestamine).
  5. Tartu maavanema 20.02.2014 korraldus nr 1-1/113 (mobiiltelefonide kasutamise kululimiidid)

 

 

Lisainfo: kantselei õigus- ja haldustalituse juhataja Ene Pill, 730 5202, ene.pill@tartu.maavalitsus.ee