Uudised ja teated

Nädala eelinfo 22. - 28. mai

Esmaspäev, 22. mai   - 10.00 Tartu Maavalitsuses ruum 408 eesti keele lisa-riigieksam. Kairi Vasemägi 730 5269. - 11.00 Noora majas Lõuna-Eesti piirkondlik haldusreformi komisjon, arutatakse sundliidetavate valdade saatust. Tõnu Vesi, 730 5227. - 11.00 Lõhavere ravi- ja...

Parimad ainetundjad saavad kaela kokku 284 medalit

19. mail algusega kell 14 toimub Tartus V-Spa konverentsikeskuses Tartumaa olümpiaadivõitjate ja nende juhendajate pidulik  tunnustamine. Kutse on saanud 108 õpetajat ja 173 õpilast, kellele jagatakse välja ühtekokku 284 medalit 27 erineva ainevõistluse eest, matemaatikast majanduseni ja...

Elanike küsitlused Elva linnas ning Rannu, Rõngu, Alatskivi, Konguta, Laeva, Palupera, Peipsiääre, Piirissaare, Puhja, Tabivere, Tartu ja Vara vallas

Elanike küsitlus Elva linnas Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Elva linna elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Elva linna elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Elva linna, Konguta...

Elanike küsitlus Rannu vallas

Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Rannu valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Rannu valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla,...

Nädala eelinfo 15. - 21. mai

Esmaspäev, 15. mai   - 14.00 Tartu Maavalitsuse saalis EELK Maarja Koguduse seminar "Väärikas eluõhtu". Osaleb Tartu Maavalitsuse sotsiaalhoolekande peaspetsialist Aime Koger, 730 5292.    Teisipäev, 16. mai   - 3. klassi tasemetöö matemaatikas....

Tartumaa saab kümnenda aasta ema

13. mail kell 17 kuulutatakse Tartu Ülikooli aulas pidulikult välja Tartumaa aasta ema 2017 ning antakse talle üle tänumeene. Tunnustatakse ka teisi konkursile esitatud kandidaate, kes kõik on suurepärased emad ning aktiivsed kodanikud. Et tiitel antakse välja juba kümnendat korda, on...

Elanike küsitlus Rõngu vallas

Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Rõngu valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Rõngu valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla,...

Elanike küsitlus Elva linnas

Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Elva linna elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Elva linna elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla,...

Nädala eelinfo 1. - 7. mai

Esmaspäev, 1. mai   - 17.00 Alatskivi lossis Peipsimaa maitsete aasta tiitli ja rändkahvli üleandmine, osaleb Tartu maavanem Reno Laidre.    Teisipäev, 2. mai   - 2.-12. mai Tõrvandi lasteaias "Rüblik" plaaniline temaatiline järelevalve. Luule Kapp...

Ametkonnad ja kogukonnad soovivad vähendada tuleohtu kodudes

Tartus kogunesid 27. aprillil Lõuna Päästekeskuse ja Tartu Maavalitsuse kutsel seminarile pääste- ja politseiametnikud, omavalitsusjuhid, sotsiaalametnikud, tuleohutusega tegelejad ning kogukondade esindajad -- otsiti lahendusi, kuidas parandada kodude tuleohutust, et vältida tuleõnnetusi ja...

Nädala eelinfo 24. - 30. aprill

Esmaspäev, 24. aprill   - 8.30 Tartumaa Rajaleidja keskus Juhtumite arutelu, osaleb Tartu Maavalitsuse lastekaitse peaspetsialist Tiina Kivirüüt, 730 5296. - Eesti keele riigieksam, maavalitsuse haridusametnikud korraldavad eksamimaterjalide logistikat ja vaatlejate tegevust....

Nädala eelinfo 17. - 23. aprill

Esmaspäev, 17. aprill   - 11.00 Vara vallavalitsuses haridusteemaline ümarlaud. Annely Võsaste 730 5273 - 11.00 Sotsiaalkindlustusametis maavalitsuse ametnike koostöökohtumine  MDFT terapeutidega. Piret Hallast 730 5293. - Algab PISA 2018 eeltest Eesti koolides -...

Müüa vähimõrrad ja aiakäru. See ei ole nali.

Tartu Maavalitsus müüb maavanema 07.04.2017 korralduse nr 1-1/409 „Riigivara müük" alusel avalikul elektroonilisel enampakkumisel alljärgneva riigivara. Tartu Maakohtu 01.11.2016 otsusega kriminaalasjas nr 1-16-6054 riigi omandisse antud  vähimõrrad, 62 tükki kogumina, müügi...

Nädala eelinfo 10. - 16. aprill

Esmaspäev, 10. aprill   - Tartu Descartes'i koolis poistekooride laulupeo eelproov. Astrid Hallik, 730 5231. - 9.00 Miina Härma Gümnaasiumis ja Hugo Treffneri Gümnaasiumis prantsuse keele rahvusvaheline eksam (DELFscolaire). Kairi Vasemägi 730 5269.   Teisipäev,...

Hajaasustuse programm parandab maaperede elutingimusi

7. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu, Tähtvere, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas.   Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades...

Nädala eelinfo 3.-9. aprill

Esmaspäev, 3. aprill   - 14.00 Tartu Ärinõuandla SA nõukogu koosolek Tartu Ärinõuandlas (Aparaaditehases). Päevakorras majandusaasta aruande ja eelarve kinnitamine, majandusministeeriumi ettepanek maakondlike arenduskeskuste katusorganisatsiooni moodustamiseks, maakonna...

Nädala eelinfo 27. märts - 2. aprill

Esmaspäev, 27. märts   - 27. märts - 7. aprill Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekohas plaaniline haldusjärelevalve. Luule Kapp 730 5268. - 27. märts - 7. aprill Tartu lasteaias Tähtvere plaaniline haldusjärelevalve. Imbi Sildnik 730 5266. - 12.00 Tartumaa Rajaleidja...

Veekogude jääle mineku piirangud

Tartu maavanema  23.03.2017 korraldusega nr 1-1/358  on keelatud Tartu maakonna avalike ja avalikult kasutatavate veekogude jääle minek B-kategooria ja kõrgema kategooria sõidukitel alates   25. märtsist 2017 kuni jää sulamiseni.      Korraldus jõustub...

Kogukondliku turvalisuse vooru infopäev 7. aprillil

KÜSK viib läbi kolm infopäeva, kus tutvustatakse võimalusi taotleda toetust kogukondliku turvalisuse maakondlikest toetusvoorudest 2017. aastal.    Infopäevad toimuvad Pärnus, Tallinnas ja Tartus, kuid osa võtma on oodatud ühendused kõigist maakondadest!   ...

Avatud noortekeskused said projektidele toetust

Tartumaa avatud noortekeskuste projektikomisjon (Riina Sepma, Einike Mölder, Aira Laul, Stiina Kütt, Mariliis Maremäe ja Martin Tikk) külastas ja hindas 22. veebruaril ja 2. märtsil selle vooru taotlusi ning otsustas jagada projektitoetused alljärgnevalt:   ...