Uudised ja teated

« Tagasi

Elanike küsitlused Elva linnas ning Rannu, Rõngu, Alatskivi, Konguta, Laeva, Palupera, Peipsiääre, Piirissaare, Puhja, Tabivere, Tartu ja Vara vallas

Elanike küsitlus Elva linnas
Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Elva linna elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega.
Elva linna elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühendamist Elva vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid JAH ja EI.
Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub Elvas, Kesk tn 32, Elva Linnavalitsuses.
Küsitlus toimub küsitluspunktis reedel, 19.05.2017 kell 8.00– 6.00 ja pühapäeval, 21.05.2017 kell 9.00– 17.00.
Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda läbi hääletussüsteemi VOLIS, mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel tartu.maavalitsus.ee. Elektrooniline küsitlus toimub 19.05.2017 kell 8.00–20.00.
Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada kuni 21.05.2017 kell 14.00, tel 5110278 või e-aadressile Margit.Kiin@elva.ee.
 
Elanike küsitlus Rõngu vallas
Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Rõngu valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega.
Rõngu valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühendamist Elva vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid JAH ja EI.
Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub Rõngus, Valga mnt 6A, Rõngu Vallavalitsuses. Küsitlus toimub küsitluspunktis pühapäeval, 21.05.2017 kell 8.00–16.00 ja neljapäeval, 25.05.2017 kell 10.00–18.00.
Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda läbi hääletussüsteemi VOLIS, mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel tartu.maavalitsus.ee Elektrooniline küsitlus toimub 21.05.2017 kell 8.00 – 20.00.
Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada kuni 25.05.2017 kell 13.00, tel 525 6194.
 
Elanike küsitlus Rannu vallas
Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Rannu valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega.
Rannu valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühendamist Elva vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid JAH ja EI.
Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub Rannu Rahvamaja raamatukogus (Elva tee 7, Rannu alevik) Küsitlus toimub küsitluspunktis teisipäeval 23. mail kell 10.00–18.00 ja pühapäeval 28. mail kell 10.00–18.00. Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda läbi hääletussüsteemi VOLIS, mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel http://tartu.maavalitsus.ee
Elektrooniline küsitlus toimub 23.05.2017 kell 8.00–20.00. Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus.
Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada kuni 28.05 kell 15.00, e-aadressile viivevink@hotmail.com; tel 517 7382.
 
Elanike küsitlus Alatskivi vallas 
Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse  nr 87  § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Alatskivi valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Alatskivi valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühendamist Kodavere vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid  JAH ja EI.
Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub Alatskivi alevikus, Tartu mnt 1, Alatskivi Vallavalitsuses. Küsitlus toimub küsitluspunktis reedel 26. mail kell 8.00–16.00 ja pühapäeval 28. mail kell 10.00–18.00.
Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda  läbi hääletussüsteemi VOLIS,  mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel: http://tartu.maavalitsus.ee Elektrooniline küsitlus toimub  26.05.2017 kell 8.00–20.00.
Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada kuni 28.05 kell 15.00, Alatskivi vallamajja või e-aadressile sekretär@alatskivi.ee. 
 
Elanike küsitlus Konguta vallas 
Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse  nr 87  § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Konguta valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Konguta valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühendamist Elva vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid  JAH ja EI.
Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub Annikoru külas Konguta Rahvamajas. Küsitlus toimub küsitluspunktis reedel 26. mail kell 8.00–16.00 ja pühapäeval 28. mail kell 10.00–18.00.
Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda  läbi hääletussüsteemi VOLIS,  mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel: http://tartu.maavalitsus.ee Elektrooniline küsitlus toimub  26.05.2017 kell 8.00–20.00.
Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada kuni 28.05 kell 15.00, tel 506 9817. 
 
Elanike küsitlus Laeva vallas 
Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse  nr 87  § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Laeva valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Laeva valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla ühendamist Tartu vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid  JAH ja EI.
Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub Laeva külas, Väänikvere tee 8, Laeva vallamajas. Küsitlus toimub küsitluspunktis reedel 26. mail kell 8.00–16.00 ja pühapäeval 28. mail kell 10.00–18.00.
Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda  läbi hääletussüsteemi VOLIS,  mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel: http://tartu.maavalitsus.ee Elektrooniline küsitlus toimub  26.05.2017 kell 8.00–20.00.
Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada kuni 28.05 kell 15.00, e-post maa@laeva.ee , tel 5347 6179. 
 
Elanike küsitlus Palupera vallas 
Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse  nr 87  § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Palupera valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Palupera valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühendamist Elva vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid  JAH ja EI.
Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub Hellenurme külas, Palupera vallamajas. Küsitlus toimub küsitluspunktis pühapäeval 28. mail kell 8.00–16.00 ja esmaspäeval 29. mail kell 8.00–16.00.
Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda  läbi hääletussüsteemi VOLIS,  mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel: http://tartu.maavalitsus.ee Elektrooniline küsitlus toimub  28.05.2017 kell 8.00–20.00.
Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada kuni 29.05 kell 13.00, tel 525 6194.
 
Elanike küsitlus Peipsiääre vallas 
Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse  nr 87 § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Peipsiääre valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Peipsiääre valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühendamist Kodavere vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid  JAH ja EI.
Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub Kolkja alevikus, Peipsiääre Vallavalitsuses. Küsitlus toimub küsitluspunktis reedel 26. mail kell 8.00–16.00 ja pühapäeval 28. mail kell 10.00–18.00.
Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda  läbi hääletussüsteemi VOLIS,  mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel: http://tartu.maavalitsus.ee Elektrooniline küsitlus toimub  26.05.2017 kell 8.00–20.00.
Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada kuni 28.05 kell 15.00, tel 745 3431 või 745 3441. 
 
Elanike küsitlus Piirissaare vallas 
Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse  nr 87  § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Piirissaare valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Piirissaare valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla ühendamist Tartu vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid  JAH ja EI.
Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub Tooni külas, Piirissaare vallamajas. Küsitlus toimub küsitluspunktis reedel 26. mail kell 10.00–18.00 ja pühapäeval 28. mail kell 9.00–17.00.
Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda  läbi hääletussüsteemi VOLIS,  mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel: http://tartu.maavalitsus.ee Elektrooniline küsitlus toimub  26.05.2017 kell 8.00–20.00.
Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada kuni 28.05 kell 15.00, e-post piirissaare@piirissaare.ee     või tel   5866 8145. 
 
Elanike küsitlus Puhja vallas 
Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse  nr 87  § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Puhja valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Puhja valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühendamist Elva vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid  JAH ja EI.
Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub Puhja alevikus Puhja Seltsimajas. Küsitlus toimub küsitluspunktis reedel, 26. mail kell 8.00–16.00 ja pühapäeval 28. mail kell 8.00–16.00.
Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda  läbi hääletussüsteemi VOLIS,  mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel: http://tartu.maavalitsus.ee Elektrooniline küsitlus toimub  26.05.2017 kell 8.00–20.00.
Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada kuni 28.05 kell 13.00, tel 5884 4799. 
 
Elanike küsitlus Tabivere vallas 
Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse  nr 87  § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Tabivere valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Tabivere valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla ühendamist Tartu vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid  JAH ja EI.
Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub Tabivere alevikus, Tuuliku tn 11, Tabivere vallamajas. Küsitlus toimub küsitluspunktis reedel 26. mail kell 8.00–16.00 ja pühapäeval 28. mail kell 10.00–18.00.
Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda  läbi hääletussüsteemi VOLIS,  mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel: http://tartu.maavalitsus.ee Elektrooniline küsitlus toimub  26.05.2017 kell 8.00–20.00.
Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada kuni 28.05 kell 15.00, e-post tiina@tabivere.ee, tel 5214 855.
 
Elanike küsitlus Tartu vallas 
Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse  nr 87  § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Tartu valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Tartu valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla ühendamist Tartu vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid  JAH ja EI.
Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub Kõrveküla alevikus, Haava tn 6, Tartu Vallavalitsuses. Küsitlus toimub küsitluspunktis reedel 26. mail kell 8.00–16.00 ja pühapäeval 28. mail kell 10.00–18.00.
Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda  läbi hääletussüsteemi VOLIS,  mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel: http://tartu.maavalitsus.ee Elektrooniline küsitlus toimub  26.05.2017 kell 8.00–20.00.
Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada kuni 28.05 kell 15.00, tel 7337750.  
 
Elanike küsitlus Vara vallas 
Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse  nr 87  § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Vara valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Vara valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühendamist Kodavere vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid  JAH ja EI.
Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub Vara külas Vara vallamajas. Küsitlus toimub küsitluspunktis pühapäeval 28.05.2017 kell 10.00–18.00 ja esmaspäeval 29.05.2017 kell 8.00–16.00.
Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda  läbi hääletussüsteemi VOLIS,  mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel: http://tartu.maavalitsus.ee Elektrooniline küsitlus toimub  28.05.2017 kell 8.00–20.00.
Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada kuni 29.05 kell 13.00, tel 731 5840 ja 525 3398.