Uudised ja teated

Nädala eelinfo 13.- 19. märts

Esmaspäev, 13. märts
 
- Vene keele olümpiaadi lõppvoor. Kairi Vasemägi 730 5269.
- Emakeele olümpiaadi lõppvoor. Kairi Vasemägi 730 5269.
 
Teisipäev, 14. märts
 
- 11.00 Maavanemate ja riigihalduse ministri nõupidamine Pärnus, osaleb Tartu maavanem Reno Laidre. 
- Tähtvere vallavalitsuses koduteenuste osutamise plaaniline järelevalve. Aime Koger 730 5292.
 
Kolmapäev, 15. märts
 
- 10.00 Elva Linnavalitsuses kohtumine politseiametnikega, teemaks koostöö kohalike omavalitsuste  sotsiaalnõunikega. Aime Koger 730 5292.
- 10.00 Tartu Maavalitsuses üistranspordi järelevalve analüüsikoosolek. Anne Vodi 730 5253.
- 11.00 SPARKis kohaliku omaalgatuse programmi infopäev. Heili Uuk, 730 5237.
- OÜ Trwymbo Hoalh plaaniline riiklik lapsehoiuteenuse järelevalve. Anu Pungar 730 5263. 
- OÜ MERA Consult plaaniline riiklik lapsehoiuteenuse järelevalve. Anu Pungar 730 5263. 
- Ilmatsalu põhikoolis maakondlik 3. ja 4. kl õpilaste jutukirjutamise võistlus. Luule Kapp 730 5268.
- Tehnoloogia valdkonna õpilaskonkursi piirkonnavoor. Kairi Vasemägi 730 5269.
 
Neljapäev, 16. märts
 
- Maakonnaplaneeringu avaliku väljapaneku lõpp. Margus Hendrikson, 730 5254.
- Matemaatika võistlusmäng KÄNGURU. Kairi Vasemägi 730 5269.
- 9.00 Tartu Maavalitsuses alaealiste komisjoni istung. Piret Hallast 730 5293.
 
Reede, 17. märts
 
- 12.00 Tartu Maavalitsuses Eesti Vabariigi 100. aastapäeva piirkondlike ühisprojektide toetusvooru infopäev. Eda Tagamets 730 5209. 
- Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoor.
- Koolivaheaeg 18. märts - 26. märts.