Uudised ja teated

Võrtsjärve jääle mineku piirangud

Tartu maavanema 16.03.2017 korraldusega nr 1-1/329 on keelatud minna Võrtsjärve Tartu maakonna territooriumile jääva osa jääle B-kategooria ja kõrgema kategooria sõidukitel alates 17. märtsist 2017 kuni jää sulamiseni.  
 
Keeld on kehtestatud inimeste ohutuse tagamiseks ja õnnetusjuhtumite vältimiseks. 
 
Lisateave: Tõnu Vesi, 730 5227.