Uudised ja teated

Hajaasustuse programm parandab maaperede elutingimusi

7. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu, Tähtvere, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas.
 
Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Oma- ja kaasfinantseering peab kkatma vähemalt kolmandiku projekti kuludest.
Taotlus tuleb esitada vallavalitsusse hiljemalt 7. juunil 2017
 
Lisateave: