Uudised ja teated

Müüa vähimõrrad ja aiakäru. See ei ole nali.

Tartu Maavalitsus müüb maavanema 07.04.2017 korralduse nr 1-1/409 „Riigivara müük" alusel avalikul elektroonilisel enampakkumisel alljärgneva riigivara.

  • Tartu Maakohtu 01.11.2016 otsusega kriminaalasjas nr 1-16-6054 riigi omandisse antud  vähimõrrad, 62 tükki kogumina, müügi alghind 185 eurot kogum, pakkumiste lõpptähtaeg 28.04.2017 kell 10.00.
  • Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri 14.10.2016 koostatud „Prokuratuuri loal kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrusega" kriminaalasjas nr 16249000125 riigi omandisse antud aiakäru, müügi alghind 10 eurot, pakkumiste lõpptähtaeg 28.04.2017 kell 11.00.
  • Tartu Maakohtu 09.09.2015 otsusega kriminaalasjas nr 1-15-4997 konfiskeeritud plastikust kanistrid 13 tükki kogumina, müügi alghind 11 eurot kogum, pakkumiste lõpptähtaeg 28.04.2017 kell 12.00.

Müük toimub enampakkumisel keskkonnas haamer.net.

Lisateave: tartu.maavalitsus.ee/segakauba-enampakkumine