Uudised ja teated

Nädala eelinfo 15. - 21. mai

Esmaspäev, 15. mai
 
- 14.00 Tartu Maavalitsuse saalis EELK Maarja Koguduse seminar "Väärikas eluõhtu". Osaleb Tartu Maavalitsuse sotsiaalhoolekande peaspetsialist Aime Koger, 730 5292. 
 
Teisipäev, 16. mai
 
- 3. klassi tasemetöö matemaatikas. Annely Võsaste, 730 5273.    
 
Kolmapäev, 17. mai
 
- 11.00 Raadimõisa hotellis Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek, osalevad Tartu maavalitsuse esindajad, arutatakse maavalitsuse ülesannete üleandmist omavalitsustele. 
- Tallinnas Oru hotellis laulu- ja tantsupeo koosolek, osaleb Tartumaa kuraator Astrid Hallik, 730 5273. 
 
Neljapäev, 18. mai
 
- Eesti Haigekassa rahvatervise komisjoni töökoosolek, osaleb Tartu Maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Lea Saul, 730 5295.
- Tartumaa koolide raamatukogude töötajate õppereis Saaremaale. Riina Sepma 730 5264.
- 6. klassi tasemetööd: ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus. Annely Võsaste, 730 5273.  
 
Reede, 19. mai
 
- 10.00 Rõngu keskkoolis maakondlik 1. klassi õpilaste seiklusmäng. Luule Kapp 730 5268.
- 14.00 Tartus V-Spa konverentsikeskuses Tartumaa olümpiaadivõitjate vastuvõtt. Annely Võsaste 730 5273. 
- 19.-20. mai Tallinnas Eesti Noorteühenduste Liidu kevadseminar, osaleb Tartu Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Riina Sepma, 730 5264.