Uudised ja teated

Elanike küsitlus Rannu vallas

Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Rannu valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega.

Rannu valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühendamist Elva vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid JAH ja EI.

Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub Rannu Rahvamaja raamatukogus (Elva tee 7, Rannu alevik) Küsitlus toimub küsitluspunktis teisipäeval 23. mail kell 10.00–18.00 ja pühapäeval 28. mail kell 10.00–18.00. Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda läbi hääletussüsteemi VOLIS, mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel http://tartu.maavalitsus.ee

Elektrooniline küsitlus toimub 23.05.2017 kell 8.00–20.00. Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus.

Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada kuni 28.05 kell 15.00, e-aadressile viivevink@hotmail.com; tel 517 7382.